Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan ja valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia jatketaan

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.3.2020 17.11
Tiedote 201/2020

Hallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa.

Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja. Rajoitukset eivät koske ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Hallitus toimitti asetuksen jälkitarkastukseen eduskuntaan. Eduskunnan on tarkoitus päättää asetuksen voimassaolosta perjantaina. Eduskunta ei voi muuttaa asetuksen sisältöä.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä jatketaan

Hallitus antoi samalla valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytön jatkoa koskevia asetuksia. Nämä ovat jatkoa hallituksen aiemmin päättämille toimille, joita koskevien asetusten voimassaolo päättyy 13.4.2020. Nyt esitetyillä asetuksilla jatketaan toimivaltuuksien käyttöä 13.5.2020 asti.

Nyt annettujen asetusten perusteella valtioneuvoston on tarkoitus antaa torstaina 2.4.2020 niitä täydentäviä soveltamisasetuksia. Eduskunta jälkitarkastaa asetukset. Jälkitarkastuksessa eduskunta voi joko hyväksyä tai kumota asetukset, mutta niiden sisältöä ei voi muuttaa eduskuntakäsittelyn aikana. 

Epidemia leviää tällä hetkellä nopeasti, eikä tapausmäärä todennäköisesti saavuta huippuaan nykyisten rajoitustoimien voimassaoloaikana. Hallitus katsoo, että rajoitustoimenpiteiden tulisi siksi jatkua 13.5.2020 asti. 

Etäopetus jatkuu

Valtioneuvosto jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Hallituksen suositus on yhä edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus. 

Valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden loppuun asti, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Varautuminen tehtäisiin tarvittaessa jatkamalla edelleen valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta toukokuun loppuun asti. Näin koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavat toimet voidaan arvioida uudelleen huhtikuun lopussa. 

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saatavuutta varmistetaan

Samalla kun hallitus esitti terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoittamista koskevien toimivaltuuksien jatkamista, se laajensi toimivaltuuksien käyttämistä. Tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden ja keskeisten hoitotarvikkeiden saatavuus sekä jakeluketjun toimivuus Suomessa uudesta koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tarkoituksena on myös jatkaa valmiuslain toimivaltuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto voivat tarvittaessa antaa nopeasti sitovia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintojen muuttamisesta.

Myös kunnille myönnettyä oikeutta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta jatketaan. Sosiaalihuollossa asetusta tarkennetaan niin, että kuntien on mahdollista luopua palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajasta.

Henkilöstön riittävyys

Lisäksi valtioneuvosto jatkoi asetusta, jolla pystytään reagoimaan virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan. Työnantaja voi poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Lisätietoja

Valtioneuvoston kanslia
alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ravintolat: osastopäällikkö Antti Neimala, p. 0295 047 039 ja hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. 295 047 062

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus: ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. 0295 330 258
Toisen asteen koulutus: ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 330 308
Korkeakoulutus: ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295 330 440
Taiteen perusopetus: ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 0295 330 129
Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. 0295 330 234

Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin määräajat: hallitusneuvos Anne Ilkka, p. 0295 163 384  ja hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 0295 163 407
Lääkehuolto: neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, p. 0295 163 575  ja johtaja Heidi Tahvanainen, p. 0295 163 540

 
Sivun alkuun