Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 28.10.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.10.2016 11.21
Tiedote 467/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.10.2016 seuraavat lait:

Laki esitutkintalain muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta sekä laki oikeusapulain 17 §:n muuttamisesta (HE 99/2016 vp). Muutoksilla pannaan täytäntöön avustajadirektiivi (2013/48/EU). Avustajan käyttöä koskevia esitutkintalain säännöksiä täydennetään. Säännöksiä vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta pidätetyn tai kiinni otetun läheiselle täydennetään. Oikeusapulakiin lisätään säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä avustajan työn heikon laadun perusteella. Lait tulevat voimaan 27.11.2016 lukuun ottamatta lakia sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.10.2016 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan liittymispöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi. EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus, johon Ecuador nyt liittyy, kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavara- ja palvelukaupan, investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden suojan, kaupan suojatoimet ja kilpailupolitiikan. Edelleen sopimuksen keskeisiin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työ- ja ympäristönormien kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 11.11.2016 Brysselissä järjestettävän kauppaa koskevan UAN-kokouksen yhteydessä. Sopimus on sekasopimus eli sen osapuolina ovat sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot, jotka allekirjoittavat sopimuksen Perun, Kolumbian ja Ecuadorin kanssa. Sopimukselle tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Eduskunnalle on annettu asiasta tietoja eri käsittelyvaiheiden aikana. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.10.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Jamaikassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu Suikkari-Klevenin sivuakkreditointi Myanmariin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Laamanni Martti Juhani Juntikka Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, hovioikeudenneuvos Pekka Tapio Määttä Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.11.2016 lukien, käräjätuomari Markku Tapani Almgrén Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2016 lukien ja määräaikainen laamanni, käräjätuomari Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

 
Sivun alkuun