Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Aluehallintovirastojen ylijohtajat nimitettiin

Valtiovarainministeriö
12.12.2019 13.27
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt aluehallintovirastojen ylijohtajat torstaina 12. joulukuuta. Virat täytetään ensi vuoden alusta viiden vuoden määräajaksi. Aluehallintovirastot kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalaan. Aluehallintovirastot toteuttavat alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Manner-Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa.

Merja Ekqvist.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana jatkaa psykologian maisteri Merja Ekqvist.

”Tavoitteenani on edelleen edistää ja mahdollistaa virastomme toimintatapojen valtakunnallista yhdenmukaisuutta, toimintamme vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tuottavuutta. Tuen toimintakulttuurimme kehittymistä niin, että se koetaan sekä henkilöstömme että asiakkaittemme kohtaamisissa empaattisen vastavuoroiseksi, ihmisläheiseksi, oikeudenmukaiseksi ja luottamusta herättäväksi”, kertoo Ekqvist.

Mikael Luukanen.

Lounas-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana jatkaa kauppatieteiden maisteri Mikael Luukanen.

”Jatkan innolla tehtävässä, tulevalta odotan erityisesti matalan kynnyksen yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Aluehallintovirastojen perustehtävien kautta, ja niitä kehittäen, voimme olla rakentamassa entistäkin yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa arkea”, kertoo Luukanen.

Soile Lahti.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajaksi nimitettiin hallintotieteiden maisteri Soile Lahti. Lahti on toiminut aiemmin Pohjois-Savon TE-toimiston johtajana.

”Aluehallintovirasto on laajan tehtäväalansa puitteissa keskeinen toimija Itä-Suomen elinvoiman, hyvinvoinnin ja perusoikeuksien toteutumisen turvaajana. Toiminnan uudistaminen asiakkaiden ja yhteiskunnan parhaaksi yhdessä osaavan henkilöstön ja kumppanien kanssa on tehtävä, johon tartun mielelläni”, kertoo Lahti.

Marko Pukkinen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana jatkaa kauppatieteiden maisteri Marko Pukkinen.

”Nykyisin viranomaisen yhteiskunnallinen rooli ja tapa toimia kyseenalaistetaan jatkuvasti. Näen, että viranomaisen onkin lunastettava paikkansa yhteiskunnassa. Oikea-aikaisella, johdonmukaisella viestinnällä on kaikessa toiminnassa korostunut merkitys”, kertoo Pukkinen.

Terttu Savolainen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana jatkaa hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen.

”Tulevilta vuosilta odotan, että voimme vastata alueemme tarpeisiin entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Uskon, että digitalisaatio, poikkihallinnollisuus ja kehittyvä yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa auttavat meitä luomaan parhaat palvelut ja julkisen hallinnon. Uusi hallitusohjelman mukainen strategia ja linjatut arvomme; asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö antavat hyvät puitteet jatkuvalle toiminnan kehittämiselle ja tuloksellisuudelle”, kertoo Savolainen.

Kaisa Ainasoja.

Lapin aluehallintoviraston ylijohtajana jatkaa filosofian maisteri Kaisa Ainasoja.

”Lähden innolla toteuttamaan nelivuotiskaudelle valmisteltua AVI-ELY-strategiaa ja AVIen uutta tulossopimusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koen työn ihmisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden eteen hyvin tärkeäksi”, kertoo Ainasoja.

Tiedote: Aluehallintovirastojen ylijohtajien virkoihin tuli 62 hakemusta (12.9.2019)

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö Anu Nousiainen, puh. 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana
Sivun alkuun