Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Näyttäytyykö valtio samanlaisena koko Suomessa?

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2020 16.15
Uutinen

Valtiovarainministeriö järjestää tammikuussa 2020 neljä tilaisuutta alueellistamisen uudistamisesta. Tilaisuudet ovat Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Tilaisuudet näytetään myös suoratoistona verkossa. Tilaisuuksiin on kutsuttuina ilmoittautunut paikan päälle yhteensä runsas kaksisataa osallistujaa ja saman verran osallistujia osallistuu tilaisuuksiin verkkoyhteyden kautta. Kuntaministeri Sirpa Paatero avaa tilaisuudet ja osallistuu osaan keskusteluista.

Alueellistaminen 2020-luvulla – virastojen siirroista paikkariippumattomaan työhön

Aluekierroksen tavoitteena on luoda pohjaa strategisille linjauksille alueellistamislainsäädännön uudistamiseen. Tilaisuuksissa luodaan vuorovaikutteisesti yhteistä näkymää siihen, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan palvelujen tuottamiseksi ja virastojen tehtävien toteuttamiseksi.

Miten työnteon tavoissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat valtion työpaikkojen sijaintiin ja valtion läsnäoloon kaikkialla Suomessa?

Mitä tarkoitetaan monipaikkaisella ja paikkariippumattomalla työllä? Miten näitä voitaisiin hyödyntää valtion tehtävien organisoimisessa? Tilaisuuksien tarkoitus on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia on uudistaa sekä palveluja että valtion työskentelytapoja. Keskusteluihin osallistuu monipuolisesti erilaisia toimijoita niin kunnista, koulutusyhtymistä, aluehallinnosta, valtion virastoista kuin ministeriöistäkin.

Tilaisuuksien puheenjohtajana toimii Alueellistamisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, ministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen.

Millaista valtion läsnäolo on tämän päivän Suomessa ja miltä Suomi näyttää ennusteiden valossa?

Tilastokeskus julkaisi syyskuussa 2019 kunnittaisen väestöennusteen, joka toi esiin maamme sisäisen alueellisen eriytymisen sekä ikärakenteen muutoksen tuomat haasteet. Alueellinen eriytyminen on tällä hetkellä monellakin mittarilla mitattuna suurta. Eriytymistä tapahtuu myös alueiden sisällä.

Alueellistamisen uudistamisen tilaisuuksissa yhteistä työskentelyä ja avointa keskustelua taustoitetaan tilannekatsauksella. Valtiovarainministeriö on koonnut tietopohjaa valtion henkilöstöstä, eläköitymisestä, virastojen toimipaikoista, asiointikäyntien kehittymisestä ja tehtävissä tapahtuneista muutoksista erityisesti digitalisaation osalta. Lisäksi alueellista tietopohjaa on koonnut ja analysoinut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Päähavainnot kuullaan tilaisuuksissa MDI:n puheenvuorossa.

Julkisen hallinnon kokonaisuuden kehittämisessä palvelut ja ihminen ovat keskiössä

Julkinen hallinto vastaa peruspalvelujen saatavuudesta, kriisien hallinnasta, avoimuudesta ja osallisuudesta. Parhaillaan tehdään myös koko julkisen hallinnon strategiaa, jonka linjaukset heijastuvat myös alueellistamisen uudistamistyöhön.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää lupaukset mm. hallinnon jatkuvasta oppimisesta, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta sekä tietopohjaisesta politiikasta. Alueellistamisen uudistamisessa pyritään osaltaan vastaamaan näihin lupauksiin. Maaliskuussa järjestettävässä kansallisessa tilaisuudessa Helsingissä esitellään aluekierroksella saatua tilannekuvaa ja esitellään alustavia linjauksia kommentoitavaksi. Strategiatyön on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

Sosiaalisen median kanavissa aiheesta voi keskustella aihetunnisteilla
#maailmanparashallinto #valtioalueilla #alueellistaminen #valtiollatöissä

Aluetilaisuudet 2020

Tiistai 14.1. Mikkeli
Saimaa Stadium, (Raviradantie 22 B) klo 10–14.30
Ohjelma 14.1. pdf 178kB
Mikkelin tilaisuuden katselulinkki

Keskiviikko 15.1. Hämeenlinna
Scandic Aulanko (Aulangontie 97) klo 10–14.00
Ohjelma, 15.1. pdf 178kB
Hämeenlinnan tilaisuuden katselulinkki

Keskiviikko 22.1. Rovaniemi
Hotel Santa Claus, (Korkalonkatu 29) klo 10–14.00
Ohjelma, 22.1. pdf 178kB
Rovaniemen tilaisuuden katselulinkki

Torstai 23.1. Vaasa (kaksikielinen)
Scandic Waskia Vaasa (Lemmenpolku 3) klo 10–14.00
Ohjelma, 23.1. pdf 178kB
Vaasan tilaisuuden katselulinkki

Aiheesta lisää
vm.fi/alueellistaminen
Hankkeen asettamispäätös
Tilastokeskuksen selvitys
Kolumni: Maailman paras hallinto – osaamista ja uudistumista
Kolumni: Alueellinen eriytyminen ja ikärakenteen muutos haaste julkiselle taloudelle

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö
 
Sivun alkuun