Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sähköiselle asioinnille tukea yhteispalvelusta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2017 12.15
Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään 5. toukokuuta vahvistanut lain julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.6.2017.

Yhteispalvelulain tavoitteena on turvata kansalaisten asiointipalvelut koko maassa. Asiointipisteet tukevat entistä vahvemmin sähköistä asiointia. Asiointipisteissä asiakas voi asiakaspäätteellä käyttää itsenäisesti tai palveluneuvojan opastuksella sähköisiä palveluja. Jos asiassa tarvitaan syvällisempää neuvontaa, Asiointipisteestä voidaan ottaa yhteys eri viranomaisen asiantuntijoihin kuvayhteyden avulla.    

Yhteispalvelu on tapa tarjota julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Entiset yhteispalvelupisteet muuttuvat Asiointipisteiksi ja ne saavat uuden raikkaan ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Asiointipisteessä voidaan tarjota kunnan palveluiden lisäksi esimerkiksi Kelan, poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, maistraatin, TE-toimiston ja tulevaisuudessa maakunnan palveluja. Myös järjestöt ja yritykset voivat toimia Asiointipisteissä. Suomessa on tällä hetkellä 190 julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelupistettä. Asiointipisteiden palveluneuvojat opastavat kaikessa viranomaisasioinnissa. Heidän koulutukseensa ja työtään tukeviin järjestelmiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Hallitus on linjannut syyskuussa 2016, että sähköisen postilaatikon ensisijaisuus tulee voimaan vuonna 2018. Valmistelun yhteydessä turvataan laintasolla palvelut niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita. Asiointipisteiden palveluneuvojat opastavat ja auttavat sähköisen postilaatikon käytössä.    

Perusperiaate säilyy samana

Uudistetussa yhteispalvelulaissa säilyy perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö. Näin ollen Asiointipisteiden palveluvalikoima perustuu paikallisiin tarpeisiin. Asiointipisteiden toimintaa yhdenmukaistetaan menettelytavoiltaan.

Laki mahdollistaa yhteispalvelun antamisen myös muusta kuin kiinteässä toimitilassa sijaitsevasta Asiointipisteestä. Tällaisia ovat esimerkiksi ostoskeskuksissa olevat pop-up-pisteet, pyörillä liikkuva yksikkö tai palvelut voidaan viedä suoraan asiakkaan kotiin.

Yhteispalvelulain tavoitteena on myös varmistaa omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jaossa. Syntyvät kustannukset tulisikin korvata täysmääräisesti Asiointipistettä ylläpitävälle taholle.

Yhteispalvelulain uudistamisen lisäksi valtiovarainministeriössä on meneillään AUTA-hanke, jolla kehitetään digitaalisuutta tukevaa asiakaspalvelun uutta toimintamallia kuluvan vuoden loppuun saakka kestävien kokeilujen avulla. Uudella toimintamallilla haetaan asiakaslähtöistä joustavuutta tukimuotoihin, joilla voidaan varmistaa digitaalisten palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus ja käytettävyys.

Lisätietoa yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Hallitusneuvos Ilkka Turunen, puh. 02955 30097, Ilkka.turunen(at)vm.fi

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, 02955 30271, marko.puttonen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto kärkihankkeet reformit sote-uudistus
 
Sivun alkuun