Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sote-ratkaisu ei nosta veroastetta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2016 13.06
Tiedote

Sote- ja maakuntauudistus ei kiristä työn verotusta eikä nosta kokonaisveroastetta. Uudistuksen jälkeen verovelvolliset maksavat vähemmän kunnallisveroa ja enemmän valtionveroa kuin nykyisin. Tämän hetken arvion mukaan kaikkien kuntien veroprosenttia alennetaan 12,3 prosenttiyksikköä.

Sote- ja maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta maakunnille vuonna 2019. Hallitus julkisti uudistuksen alustavat lakiluonnokset keskiviikkona 29. kesäkuuta.

Kunnallisveroa alennetaan lainsäädännöllä

Lakiluonnosten mukaan kuntien tuloja alennetaan niin, että muutos vastaa maakunnille siirtyvien tehtävien kustannuksia. Tämä tapahtuu pienentämällä kuntien valtionosuuksia, kunnallisveron tuottoa ja kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.

Ehdotuksen mukaan kunnallisveron tuottoa alennetaan noin 11,32 miljardilla eurolla. Alennus toteutetaan niin, että kaikkien kuntien veroprosentteja pienennetään lainsäädännöllä saman verran vuonna 2019. Tämän hetken arvion mukaan kuntaveroprosentti laskee 12,3 prosenttiyksikköä.

Kunnallisveroprosenttien muutoksia rajoitetaan vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2020 veroprosentti saisi olla enintään puoli prosenttiyksikköä ja vuonna 2021 prosenttiyksikön korkeampi kuin vuonna 2019.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan 500 miljoonalla eurolla. Muuten yhteisöveron osuus kuntien tuloista kasvaisi liikaa, kun kuntien tulot alenevat nykyisestä.

Yhteisöveron tuotto saattaa vaihdella voimakkaasti talouden suhdanteiden mukaan, joten yhteisövero soveltuu huonosti kuntien menojen rahoituslähteeksi. Toisaalta kuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kannustaa kuntia edistämään elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä alueellaan.

Työn verotus ei kiristy

Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät. Uudistus toteutetaan hallituksen linjauksen mukaisesti siten, että työn verotus ei kiristy eikä kokonaisveroaste nouse. Tämä varmistetaan vielä lopullisen valmistelun yhteydessä.

Valtion verotusta kiristetään lähtökohtaisesti saman verran kuin kuntien verotuloja alennetaan. Kiristys toteutetaan muuttamalla ansiotuloverotuksen asteikkoja.

Valtion osuutta yhteisöveron tuotosta kasvatetaan 500 miljoonalla eurolla eli saman verran kuin kuntien osuutta alennetaan.

Merkittävin ansiotuloverotuksen muutos on se, että valtion tuloveroasteikko alkaa nykyistä selvästi alemmalta tulotasolta ja siihen tulee enemmän portaita. Lisäksi muutetaan muun muassa työtulovähennystä, perusvähennystä sekä kunnallisverotuksen ja valtionverotuksen eläketulovähennyksiä.

Mahdolliset muutokset verotuksen tasossa hyvin pieniä

Uudistus toteutetaan siten, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutuksia verovelvollisten verotuksen tasoon. Kunnallisverotusta kevennetään lähtökohtaisesti saman verran kuin valtion verotusta kiristetään.

Uudistuksen jälkeen verovelvolliset maksavat vähemmän kunnallisveroa ja enemmän valtionveroa kuin nykyisin, mutta kokonaisuutena verotuksen taso pysyy lähes ennallaan. Hyvin pienet muutokset verotuksen tasossa ovat kuitenkin mahdollisia.

Omaisuuden siirrosta ei koidu veroseuraamuksia

Kun omaisuutta siirtyy kuntayhtymiltä maakunnille ja edelleen valtakunnalliselle osakeyhtiölle, siitä ei koidu veroseuraamuksia tuloverotuksessa tai varainsiirtoverotuksessa.

Valtiovarainministeriö valmistelee säännökset arvonlisäverotuksesta erikseen, ja niistä annetaan hallituksen esitys myöhemmin.

Kaikki laskelmat ovat alustavia. Valtiovarainministeriö päivittää niitä uusin tiedoin, kun valmistelu etenee.

Luonnokset verolainsäädännöksi

Hallitus julkisti sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset (valtioneuvoston tiedote 29.6.)

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare, 02955 30113, terhi.jarvikare(at)vm.fi

Erityisavustaja Laura Åvall, puh. 050 361 7511, laura.avall(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Verotus aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
 
Sivun alkuun