Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hoitajamitoituksen alarajaa ei lasketa

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.11.2016 11.46
Tiedote 210

Hallitus on sopinut, että jatkossakin ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen pitää olla vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden. Siltä osin tilanne säilyy nykyisen vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisena.

Hallitus sopi, että hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta yhdenmukaistetaan siten, että mitoitus on jatkossa sama yksityisillä ja julkisilla palvelutuottajilla. Henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta. Muutokset kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla.

Hallitusohjelman mukaan henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan julkiseen talouteen 70 miljoonan euron säästöä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön mitoituksen perusteena on aina oltava asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve. Nyt tehtävä muutos joustavoittaa toimintaa niin, että asiakkaiden hoitoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan paremmin huomioon.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä on meneillään laatusuosituksen uudistaminen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tämän työn yhteydessä pohditaan laajasti keinoja, joilla hoitoon osallistuvan henkilöstön määrään voidaan sisällyttää muita työtekijäryhmiä sekä ottaa huomioon esimerkiksi turvateknologiaa. Tarkastelun kohteena ovat myös mm. tukipalveluhenkilöstöä koskevat erilliset lupavaatimukset sekä toimiluvat.

Uudistuksen ei arvioida tuottavan säästöä vielä vuonna 2017. Sen vuoksi määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 310 000 euroa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163338
johtaja Päivi Voutilainen, p. 0295 163403

 
Sivun alkuun