Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Onko sote-lakiluonnoksissa perustuslakipulmia?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2016 16.42
Uutinen

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset perusteluineen lähtivät lausunnoille 31.8. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti kertoo videohaastattelussa lakiluonnosten keskeisistä sisällöistä, onko lakiluonnoksissa perustuslakipulmia, miten käy henkilöstön ja millainen aikataulu lausunnoilla on.

Linkki videohaastatteluun: https://youtu.be/hNKiz5kHET0

Tekstiversio haastattelusta

Mikä on lakiluonnosten keskeinen sisältö?

”Tässä lausunnoille lähtevässä lakipaketissa on kaikkiaan 27 eri lakia. Niillä perustetaan Suomeen uudet itsehallinnolliset maakunnat. Niille siirtyy tehtävät noin neljältäsadalta eri kuntien tai valtion organisaatiolta. Isona muutoksena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu ja julkinen tuotanto siirtyvät kunnilta tai kuntayhtymiltä kahdeksalletoista itsehallinnolliselle maakunnalle. 

Kansalaisen näkökulmasta tärkeä asia on palveluiden yhteensovittamista eli palveluintegraatio koskevat uudet varsin tarkat säännökset. Lainsäädännössä turvataan käyttäjille oikeus saada eri ammattilaisten osaamista yhdistyviä oikea-aikaisesti annettuja eli integroituja palveluja. Maakunnilla on myöskin erityisiä velvoitteita järjestäjänä ja rahoittajana huolehtia, että palvelun tuottajat käytännössä toteuttavat integraation eli asiakkaan mahdollisuuden saada yhteen sovitettuja palveluita.”

Onko lakipaketissa perustuslakipulmia?

”Lausunnoille lähtevän luonnosten ratkaisumalli perustuu perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden lopulla antamaan kahteen lausuntoon. Näiltä osin emme odota mitään huomattavia pulmakohtia. Tässä kuitenkin ollaan rakentamassa aivan uudenlaista maakuntahallintoa ja aivan uudenlaista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen tapaa, joten uusia perustuslain tulkintakysymyksiä tulee kyllä vastaan.

Keskustelua eniten saattaa herättää järjestäjän ja tuottajan erotteluun liittyvät kansanvaltaisuuskysymykset. Periaatteessa järjestäjälle on varattu lainsäädännön luonnoksissa vahva rooli ohjata tuotantoa, mutta käytännössä voi käydä niin, että tuottajista tulee vahvoja. Ja tätä kysymystä täytyy myöskin perustuslain näkökulmasta arvioida.

Toinen iso kysymys koskee asukkaiden yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista. Maakunnat tulevat olemaan voimavaroiltaan ja kantokyvyiltään erilaisia, ja kysymys onkin, turvaako ehdotettu järjestely riittävässä määrin kansalaisten yhdenvertaisen pääsyn laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.”

Miten käy henkilöstön?

”Noin 220 000 kuntien ja osin myös valtion työntekijää vaihtaa työnantajaa eli käytännössä siirtyvät uusien maakuntien tai maakuntakonserneihin kuuluvien maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden työntekijöiksi. Tämä tehdään niin sanotusti liikkeenluovutuksen periaatteella eli työntekijät siirtyvät vanhoin ehdoin uusiin organisaatioihin. Suurin asia henkilöstölle on, että henkilöstö on tavoiteltavan toiminnallisen uudistumisen tärkein tekijä eli henkilöstön odotetaan nyt toimivan entistä enemmän moniammatillisessa yhteistyössä niin, että sosiaalipuolen ja terveyspuolen asiantuntijat toimivat yhteistyössä asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä on ehkäpä henkilöstölle pitkällä tähtäimellä suurin muutos.” 

Millainen aikataulu lausunnoilla on?

”Lakiluonnoksista pyydämme saada lausunnot tänne ministeriöön marraskuun 9. päivään kello 16.15 mennessä. Vain tähän määräaikaan mennessä jätetyt lausunnot voimme ottaa huomioon viimeisteltäessä hallituksen esitystä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syysistuntokauden lopulla tai aivan ensi vuoden kevätistuntokauden alkuun niin, että keväällä 2017 eduskunta pääsee sisällöllisesti käsittelemään lakipaketin ja että lainsäädäntö saataisiin voimaan heinäkuun alusta 2017.

On todella tärkeää, että lausuntojen antajat ovat mieluummin etupainotteisia kuin jättävät lausunnot määräpäivän jälkeiseen aikaan. Näin voimme varmistaa, että kaikki tarvittavat näkökohdat voidaan oikeasti ottaa huomioon lakiesitysten ja niiden perusteluiden viimeistelyässä.”

Lisätietoa


Video: Kimmo Vainikainen

 
Sivun alkuun