Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusarviointien luonnoksia julkaistiin

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2016 16.24
Tiedote 110/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö julkaisevat osana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua taustamuistioita, joissa arvioidaan valmisteilla olevien lakien vaikutuksia eri näkökulmista. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Valmisteilla olevat lait julkistettiin 29.6. ja löytyvät internet-osoitteesta alueuudistus.fi.

Muistioissa arvioidaan, miten uusien maakuntien perustaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttavat muun muassa palveluiden käyttäjiin ja palvelujärjestelmään,  kuntatalouteen, valtiontalouteen, muodostettaviin maakuntiin ja verotukseen.

Julkaistut aineistot on laadittu virkatyönä uudistuksen valmisteluun osallistuvissa ministeriöissä. Lisäksi vaikutusarvioita on laadittu pyynnöstä hallituksen esitystä varten muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Kilpailu- ja kuluttajavirastossa sekä Nordic Healthcare Groupissa. Tilattujen vaikutusarviointien keskeiset havainnot viedään osaksi hallituksen esityksen vaikutusarviointia.

Muistiot ovat luonnoksia. Sote- ja maakuntauudistusta koskevaa hallituksen esitystä varten muistioita ja vaikutusarviointia vielä täydennetään kesän ja syksyn aikana esimerkiksi henkilöstön, asiakkaiden, viranomaistoiminnan sekä yritysten ja niiden kilpailun kannalta. Myös taloudellisia vaikutuksia syvennetään. Lisäksi laaditaan esityksen lopullinen valtiosääntöoikeudellinen arviointi ja säätämisjärjestysperustelut. Hallituksen esitysluonnos lähtee lausunnolle elokuussa ja arvioinnit sisältyvät esitykseen.

Arvioinneissa ei ole pääsääntöisesti otettu huomioon valinnanvapauden vaikutuksia, koska hallitus ei ole vielä linjannut valinnanvapausmallin yksityiskohtia. Valinnanvapauden toteuttamiseksi laadittava lainsäädäntö ei myöskään sisälly arvioinnin kohteena olevaan hallituksen esityskokonaisuuteen kuin pieneltä osin.  Valinnanvapauslainsäädäntö valmistuu suunnitellusti marras-joulukuussa.

Vaikutusarvioiden ohessa julkistettiin alustava virkamiesluonnos hallituksen esityksen yleisperusteluiksi. Siinä kuvataan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä siihen liittyvän hallinnon, rahoituksen sekä muiden sote- ja maakuntauudistuksen näkökulmasta keskeisten seikkojen nykytilaa sekä esitellään uudistuksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia. Lisäksi julkistettiin muistio hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sote-uudistuksessa.

Liitteet ja linkit:


Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012, [email protected]
Johtaja Raija Volk, STM p. 02951 63263, [email protected]
Johtaja Taru Koivisto, STM p. 02951 63323  (hyvinvoinnin edistäminen), [email protected]

 
Sivun alkuun