Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa työttömyysetuuden määrään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 11.46
Tiedote 121/2017

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin ja haluaa näin kannustaa työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden ajan.

Esityksessä vähennettäisiin työttömyyden alun omavastuupäivien määrä seitsemästä viiteen. Omavastuupäivien osuutta lisättäisiin työttömyyden ajalle, jos työttömyysetuuden saaja ei ole ollut riittävästi työssä tai osallistunut työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin työttömyysetuutta saadessaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tiistaina 19. syyskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Esityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä 8000 henkilötyövuodella.

Työhakijan aktiivisuutta tarkasteltaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Tämä vastaisi noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Työttömyysetuus pysyisi normaalina, jos työnhakija on esimerkiksi työllistynyt kolme työpäivää 65 maksupäivän aikana.

Jos aktiivisuutta ei olisi riittävästi, työttömyysetuus heikkenisi 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi. Taloudellinen vaikutus vastaisi yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehtäisiin sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.

Aktiivisuusvaatimusten täyttäminen olisi mahdollista monin eri tavoin kuten työskentelemällä palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun maussa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Mallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen. Lyhyiden työsuhteiden vastaanottaminen voisi puolestaan johtaa pysyvämpään työllistymiseen ja ehkäistä siten pitkäaikaistyöttömyyttä. Esityksestä alkukesällä järjestetyn lausuntokierroksen perusteella mallia yksinkertaistettiin niin, että aktiivisuuden voi osoittaa koko 65 etuuden maksupäivän jaksolla aiemmin esitetyn erillisen 4 viikon tarkasteluajan sijasta. Lausuntokierroksen perusteella päätettiin myös, että työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät taikka omais- ja perhehoitajat eivät ole ehdotetun mallin piirissä.

Aktiivisuus työttömyysturvan omavastuussa

Työttömyysetuuden sovittelu tukee työllistyjää

Kun henkilö työllistyy ja osoittaa aktiivisuutta, hän voi saada työttömyyskassasta tai Kelalta työttömyysetuutensa soviteltuna. Etuuden sovittelussa tuloja koskee 300 euron suojaosa. Henkilö voi kuukaudessa ansaita 300 euroa ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuuteensa. Tämän suojaosan ylittävistä tuloista 50% sovitetaan yhteen työttömyysetuuden kanssa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön ja Kelan sivuilta löytyy laskuri, joissa voi tutustua siihen miten ansio vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Taustaksi

Työttömyysturvan aktiivimalli on osa hallituksen työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämisen kärkihanketta. Hallituksen nyt antama esitys perustuu syksyllä 2016 kokoontuneen valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman työryhmän valmistelemaan malliin.

Lyhyesti
Aktiivimalli omavastuupäivin 1.1.2018 alkaen

  • Mitä?

Työttömyysetuuden tason säilyttäminen edellyttää palkkatyön tekemistä, yritystoiminnasta tulon saantia tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumista. Kokonaan työtön, joka ei myöskään osallistu työllistymistä edistävään palveluun, saa jatkossa työttömyysetuutensa 4,65 prosentilla alennettuna.

  • Miksi?

Muutoksen tavoite on lisätä työllisyyttä ja kannustaa työttömyysetuuden saajia aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden ajan.

  • Milloin?

Kun työttömyys uhkaa pitkittyä. Ensimmäisen 65 maksupäivän ajan etuus maksetaan normaalin suuruisena. Tällä jaksolla seurataan ensimmäisen kerran työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta. Jos jaksolla on riittävä määrä esimerkiksi palkkatyötä, etuus maksetaan myös seuraavalta 65 maksupäivältä normaalin suuruisena. Jos aktiivisuutta ei jaksolta löydy, etuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Ensimmäisen kerran aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 alkaen.

  • Muuta

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti p. 02951 63288, [email protected]

Tiedotteeeseen on lisätty kuva Aktiivisuus työttömyysturvan omavastuussa. 4.10.2017 klo 14.28.

 
Sivun alkuun