Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Paikkatietopoliittinen selonteko:
Suomeen maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi

Maa- ja metsätalousministeriö
17.5.2018 15.47
Tiedote

Valtioneuvosto päätti tänään 17.5.2018 Paikkatietopoliittisen selonteon antamisesta eduskunnalle. Selonteossa ehdotetaan toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ohjaa kehitystä kohti selonteon visiota: tulevaisuudessa Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.

Paikkatietopoliittisen selonteon ehdottamat toimenpiteet muun muassa parantavat yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, helpottavat ja mahdollistavat paikkatietojen uudelleenkäyttöä, lisäävät niiden yhtenäisyyttä ja vähentävät päällekkäistä työtä. Samalla varmentuu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpito. Tämä edellyttää myös eri toimijoiden yhteistyön kehittämistä.

Paikkatietopolittisen selonteon keskeisiä toimenpide-ehdotuksia:

  • laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen
  • tarkan paikannuksen tarjoaminen kaikkien käyttöön
  • turvallisuusviranomaisten yhteisen paikkatietoalustan rakentaminen
  • yhteisen paikkatiedon ekosysteemin kehittäminen
  • yhteistyön tehostaminen uudella yhteistyöelimellä
  • paikkatieto-osaamisen lisääminen
  • lainsäädännön uudistaminen kehityksen varmistamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön tuottama Paikkatietopoliittinen selonteko on ensimmäinen tietopoliittinen selonteko Suomessa. Se toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.

Paikkatietopoliittinen selonteko liittyy Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen osahankkeeseen Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta. Sillä toimeenpannaan myös hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan toimintaympäristön kehittämisestä.

Paikkatietopoliittinen selonteko

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Kari-Pekka Karlsson, p. 0295 16 2230, kari-pekka.karlsson(at)mmm.fi

ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 0295 16 2485, pentti.lahteenoja(at)mmm.fi

tietohallintojohtaja Antti Vertanen, p. 0295 16 2421, antti.vertanen(at)mmm.fi

http://mmm.fi/paikkatietoselonteko

Jari Leppä kärkihankkeet
 
Sivun alkuun