Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ammatillisen koulutuksen asetus vahvistaa opiskelijan yksilöllistä opintopolkua

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2017 13.25
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen ammatillisesta koulutuksesta torstaina 5. lokakuuta. Asetuksessa säädetään muun muassa opintojen henkilökohtaistamisesta, osaamisen arviointiasteikosta, oppisopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista, ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta sekä työelämätoimikunnista. Asetus on jatkoa ensi vuoden alussa voimaantulevalle ammatillisen koulutuksen uudelle lainsäädännölle.

- Ammatillisen koulutuksen reformi toteutuu aikataulussa. Uuden ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut, opiskelijan tarpeet, tavoitteet ja riittävä tuki. Nuorta ei - eikä aikuistakaan - saa jättää yksin tai liian itsenäisen oppimisen varaan. Henkilökohtaistaminen ja sillä saavutettavat yksilölliset opintopolut ovat uudistuksen tärkeimpiä elementtejä. Erilaiset ratkaisut opiskelussa lisääntyvät ja mahdollisuutta työpaikkaoppimiseen lisätään. Samaan aikaan varmistetaan, että opiskelija saa kaikissa tilanteissa riittävän tuen oppimiseen, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Henkilökohtaistaminen laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Jatkossa opintopolku on yksilöllinen ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Asetuksessa säädetään tarkemmin HOKSiin merkittävistä tiedoista sekä osaamisen tunnustamisesta.

Jatkossa ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä nykyisen 135 osaamispisteen sijasta. Vapaasti valittavista tutkinnon osista erillisinä tutkinnon osina luovutaan ja vastaava valinnaisuus sisällytetään ammatillisiin tutkinnon osiin. Jatkossa yhteisiä tutkinnon osia on nykyisen neljän sijasta kolme. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä kuten nykyisinkin. Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostuvat jatkossa valinnaisista koulutuksen osista.      

Ammatillisen koulutuksen arviointiasteikko muuttuu. Ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen arvioidaan jatkossa käyttäen asteikkoa 1—5 nykyisen kolmiportaisen arviointiasteikon sijasta. Uudistuksen myötä arvosanat ovat nykyistä erottelevampia ja opiskelijoiden näkökulmasta siten myös oikeudenmukaisempia. Näin arvosanat ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä myös korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Asetuksen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämislupahakemus on jatkossa toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään puoli vuotta ennen koulutuksen suunniteltua aloittamisajankohtaa nykyisen vuoden sijaan. Ministeriö voi ottaa käsiteltäväksi myös tätä myöhemmin toimitetun hakemuksen kuten nykyisinkin.

Asetuksen mukaan oppisopimukseen on kirjattava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus sekä palkkauksen perusteet. Uutena sopimuksesta tulee ilmetä sovellettava työaika.  Asetuksessa säädetään myös uudessa koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa.

Nykymuotoiset tutkintotoimikunnat lakkautetaan ja ammattiosaamisen näyttöjen toimielimistä luovutaan. Niiden tilalle asetetaan valtakunnalliset työelämätoimikunnat, joiden tehtävät painottuvat ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistamiseen. Asetuksessa säädetään tarkemmin uusien työelämätoimikuntien asettamisesta, kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2018 samaan aikaan kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), joka on vahvistettu elokuussa. Kyseessä on suurin koulutuslainsäädännön uudistus Suomessa lähes kahteenkymmeneen vuoteen. Uudistuksen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaava osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa.

Päätösaineistot ja asetus ammatillisesta koulutuksesta

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Mika Tammilehto, p. 0295 3 30308
  • erityisavustaja Daniel Sazonov. 045 1296812
  • minedu.fi/amisreformi

 

Ammatillinen koulutus Koulutus Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen kärkihankkeet norminpurku
 
Sivun alkuun