Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Suomen Unesco-toimikunta asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
30.12.2014 14.05
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti tiistaina Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet nelivuotiskaudelle 1.1.2015-31.12.2018.

Toimikunnan puheenjohtaja on kansanedustaja Jutta Urpilainen. Muita jäseniä ovat pääsihteeri Reetta Kettunen, toimitusjohtaja Gunvor Kronman, pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, toiminnanjohtaja Helena Laukko, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko Lehikoinen, vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, pääjohtaja Jussi Nuorteva, johtaja Pasi Saukkonen, professori Hannu Savolainen, pääsihteeri Päivi Tikka ja opetusneuvos Kristiina Volmari. Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimikunnan pääsihteerinä toimii kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström.

Suomen Unesco-toimikunta toimii kansallisena neuvoa-antavana asiantuntija- ja yhteistoimintaelimenä Unescoon liittyvissä kysymyksissä ja avustaa erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja mm. Unescon yleiskokouksen ja hallintoelinten sekä muiden Unescon järjestämien kansainvälisten asiantuntijakokousten päätöksistä ja suosituksista. Tehtävään sisältyy vaikuttaminen ja osallistuminen ohjelma-asioiden valmisteluun. Toisena tehtävänä on tehdä Unescon päämääriä ja toimintaa tunnetuksi Suomessa.

Toimikunnasta annetun asetuksen mukaan toimikunta voi järjestäytyätehtäviensä, Unescon ohjelmien ja toimialojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja voi eri toimintamalleihinsa tukeutuen tehdä tarpeen mukaan esimerkiksi ad hoc -pohjaista yhteistyötä kulloisiinkin keskeisiin teemoihin liittyen. Toimikunnalla on oikeus käyttää toimikuntaan kuulumattomia asiantuntijoita.

Unesco on ainoa YK-järjestö, jolla on kansallisten toimikuntien muodostama verkosto tukenaan. Kansallisten toimikuntien asema on legitimoitu järjestön peruskirjassa.

-- -- --

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, puh. (09) 160 77386, 040 768 1284 (8.1. jälkeen)
- hallitusneuvos Satu Paasilehto, puh. (09) 160 77248, 0400 442 638
- erityisasiantuntija Hannu Vainonen, puh. (09) 160 77244, 040 867 3608

Internet:
- www.minedu.fi/unesco
- www.unesco.org/
 
Sivun alkuun