Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Kirjastot pitävät mediakasvatusta tärkeänä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2012 14.00
Uutinen

Mediakasvatuksen antamista pidetään kirjastoissa yleisesti tärkeänä. Keskeisimpinä aiheina pidetään tiedonhallintataitoja sekä faktan ja fiktion erottamista. Tärkein tavoite on lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen. Kohderyhmistä painotetaan 9-12-vuotiaita lapsia.

Tiedot selviävät keväällä 2012 toteutetusta kirjastojen mediakasvatusselvityksestä. Selvityksessä kartoitettiin asenteita ja käsityksiä mediakasvatusta kohtaan, valtakunnallisten mediakasvatushankkeiden ja -aineistojen tunnettuutta ja mediakasvatuksen toteutumista kirjastojen arjessa.

Tulosten mukaan kirjastoista 81 prosenttia on ollut mukana jossakin valtakunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa mediakasvatushankkeessa viimeisen kahden vuoden aikana. Mediakasvatusmateriaaleihin tai -hankkeisiin on tarkemmin perehtynyt suhteellisen pieni osa vastaajista. Selvästi merkittävimpinä esteinä kirjastojen mediakasvatukselle pidetään ajan puutetta ja henkilökunnan vähyyttä. Asiakkaiden tai johdon asenteita pidetään vain harvoin merkittävinä esteinä mediakasvatuksen toteuttamiselle

Yleisin työtapa kirjastojen mediakasvatuksessa ovat kouluvierailut. Myös satutuokiot ovat suhteellinen yleisiä. Erilaisia kursseja tai työtapoja toteutetaan säännöllisesti vain harvassa kirjastoista. Yleisin mediakasvatuksen kohderyhmä ovat 9-18-vuotiaat. Viidennes kirjastoista antaa mediakasvatusta säännöllisesti myös alle 8-vuotiaille lapsille. Internetiä käsitellään säännöllisesti hieman alle puolessa kirjastoista. Suhteellisen harvoin säännöllisen mediakasvatuksen kohteena ovat elokuva, musiikki, pelit, televisio, mainonta ja radio.

Neljänneksessä kirjastoista mediakasvatus tai medialukutaidon edistäminen on määritelty jonkun henkilöstöön kuuluvan tehtäväkuvaukseen. Hieman alle viidenneksessä kirjastoissa mediakasvatus joko sisältyy toimintasuunnitelmaan tai on laadittu erillinen mediakasvatussuunnitelma.

Mediakasvatuksen tilaa yleisissä kirjastoissa ei ole aikaisemmin kartoitettu. Selvityksen tarkoituksena on ollut saada tietoa mediakasvatuksen tilanteesta Suomen kuntien kirjastolaitoksissa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Ministeriö on tukenut usean vuoden ajan yleisten kirjastojen mediakasvatushankkeita media- ja informaatiolukutaitojen edistämiseksi.

 Kohderyhmänä olivat kaikki Suomen kuntien kirjastolaitokset. Kysely osoitettiin ensisijaisesti kirjastotoimen johtajille. Aineisto kerättiin internetkyselynä 27.3.- 16.4.2012 välisenä aikana. Vastausprosentti oli 41.


Lisätietoja: projektisuunnittelija Leena Rantala (OKM), puh. 0295 3 30269

 

  • Kirjastot ja media 2012. Selvitys mediakasvatuksen tilasta yleisissä kirjastoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:23

 
Sivun alkuun