Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Opintorahaan, huoltajakorotukseen sekä oppimateriaalilisään korotuksia – ostovoima turvataan indeksitarkistuksilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö
7.10.2019 11.33
Tiedote

Opiskelijoille maksettava opintoraha ehdotetaan sidottavaksi kansaneläkeindeksiin, jolloin sen ostovoima seuraisi jatkossa yleistä hintakehitystä. Opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan lisäksi 25 euron tasokorotusta. Muutokset sisältyvät valtion talousarvioesityksen yhteydessä annettuun hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan muutoksia opintotukilakiin.

Opintorahat nousisivat arviolta noin prosentin, kun opintorahan määrä sidottaisiin elinkustannuksia seuraavaan kansaneläkeindeksiin 1.8.2020 lukien. Jatkossa indeksitarkistus tehtäisiin vuosittain syyslukukauden alussa. Indeksitarkistus tehtäisiin opintorahaan, opintorahan huoltajakorotukseen sekä oppimateriaalilisään.

Opintorahan enimmäismäärä nousisi 250,28 eurosta arviolta 252,76 euroon kuukaudessa. Pienituloisten perheiden opiskelijoille maksettava oppimateriaalilisä nousisi 46,80 eurosta arviolta 47,26 euroon kuukaudessa. Lasta huoltavien opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi opintorahan huoltajakorotusta ehdotetaan indeksin lisäksi korotettavaksi 25 eurolla kuukaudessa. Huoltajakorostuksen sisältävä opintoraha olisi vuoden 2020 alusta lukien yhteensä 350,28 euroa kuukaudessa ja indeksikorotuksen jälkeen arviolta 353,75 euroa kuukaudessa.

Mahdollisuudesta säätää asumislisän määrästä alhaisen vuokratason maissa luovuttaisiin, jotta ulkomailla opiskelevien tuki määräytyisi nykyistä yhdenvertaisemmin. Säätelystä luopuminen korottaa vajaan 300 opiskelijan asumislisää keskimäärin 73 euroa kuukaudessa. Asumislisä olisi kaikilla ulkomailla opiskelevilla opiskelijoilla sama eli 210 euroa kuukaudessa 1.1.2020 lukien.

Hallitus ehdottaa lisäksi ulkomaisten korkeakoulujen lukuvuosikäsitteen ja tutkintokäytäntöjen huomioimista opintolainahyvityksen ehdoissa sekä opintorahan ja asumislisän vapaaehtoista palauttamista koskevan säätelyn muuttamista, koska verotuksen toimeenpanon aikataulu on muuttunut. Uusi määräaika mahdollistasi sen, että tuen palautukset voidaan huomioida sen vuoden verotuksessa, jona tuet on saatu.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110

 
Sivun alkuun