Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Reservipoliisi olisi poliisin apuna yllättävissä, poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 14.52
Tiedote 107/2018
Kuva: Miisa Kaartinen

Reservipoliisi voitaisiin jatkossa ottaa käyttöön niin poikkeusoloissa kuin normaaliolojen häiriötilanteissa. Näin vastataan kattavammin muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja uudenlaisiin uhkiin sekä vahvistetaan poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa. Valtioneuvosto antoi 20.9. eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

- Reservipoliisin avulla tuetaan poliisin työtä niissä väliaikaisissa tilanteissa, kun jotain yllättävää tapahtuu. Muuttuneessa turvallisuustilanteessa normaaliolojen häiriötilanteet voivat nopeasti eskaloitua vaikeammin hallittaviksi tilanteiksi ja poikkeusoloiksi, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Nykyinen sääntely täydennyspoliisista kumotaan ja tilalle tulee laki reservipoliisista. Lain soveltamisalan piiriin kuuluu poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yllättävä laajan maahanmuuton tilanne, jolloin poliisin voimavaroja täytyy vahvistaa tai kun esimerkiksi terrorismin uhka-arviota on nostettu väliaikaisesti sellaiselle tasolle, että poliisin voimavarat ovat koetuksella.

Reservipoliisi toimisi aina ammattipoliisin välittömässä ohjauksessa

Reservipoliisien tarkoituksena on vapauttaa ammattipoliiseja poliisin ydintehtäviin. Reservipoliisit eivät toimisi itsenäisesti vaan ammattipoliisin apuna ja välittömässä ohjauksessa. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto.

Laissa säädetään reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla reservissä ollessaan.

Toimivaltuudet muuttuisivat kun yhteiskunnan tila pahenisi

Normaaliolojen häiriötilanteissa reservipoliisit tekisivät poliisin toimintaa tukevia tehtäviä kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa sekä liikenteen ohjausta. Myös eristettyjen alueiden vartiointi sekä kiinniotettujen kuljetukset ja vartiointi voisivat kuulua reservipoliisien tehtäviin. Poikkeusoloissa ja puolustustilassa reservipoliisit voisivat tehdä kaikkia poliisin tehtäviä. Reservipoliisin aseenkanto-oikeus rajoittuisi vain poikkeusoloihin ja puolustustilaan, ei normaaliolojen häiriötilanteisiin.

Reservipoliisiin otettaisiin 1000 henkilöä, jotka voisivat olla esimerkiksi sotilaspoliisikoulutuksen saaneita yli 35-vuotiaita, vartijoita tai muita poliisin tukemisesta kiinnostuneita henkilöitä. Henkilöt olisivat vapaaehtoisia ja sitoutuneita tehtävään ja heistä tehtäisiin turvallisuusselvitykset.

Reservipoliisijärjestelmän alkuinvestoinniksi on arvioitu 2,1 miljoonaa euroa ja ylläpitokustannuksiksi 250 000 euroa vuosittain. Käyttöönoton jälkeen 100 reservipoliisia maksaisi 400 000 - 450 000 euroa kuukaudessa.

Usein kysytyt kysymykset reservipoliisista

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Heli Heikkola, p. 0295 488 224, [email protected]

 
Sivun alkuun