Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaa parannetaan ja säilöjen turvallisuutta kehitetään

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2014 14.20
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on parantaa säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa sekä kehittää säilöjen turvallisuutta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

Ulkomaalaislakia muutetaan hallitusohjelman mukaisesti niin, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään sekä täsmennetään muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei saisi ottaa säilöön edes sen jälkeen, kun hänen maasta poistamistaan koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tätä vanhempien ilman huoltajaa maassa olevien lasten säilöönottoa maasta poistamisen turvaamiseksi rajoitetaan. Alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään.

Ilmoitusvelvollisuutta helpotetaan videoneuvottelujen avulla

Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, joilla parannetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oikeusturvaa. Myös säilöönottoyksikön sekä sen asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuutta parannetaan.

Ulkomaalaisen ilmoitusvelvollisuutta on tarkoitus muuttaa niin, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Lisäksi lakiin lisättäisiin mahdollisuus järjestää säilöön ottamista koskeva oikeudenkäynti videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa hyödyntäen. Tämä säästäisi poliisin resursseja merkittävästi, kun säilöön otettuja ulkomaalaisia ei tarvitsisi enää kuljettaa käräjäoikeuden istuntoihin.

Säilöönoton vaihtoehdoista tehdään selvitys

Hallitus totesi esitystä käsitellessään, että tavoitteena on poistaa esityksessä asetettava 15 vuoden ikäraja, eli laajentaa säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia yksintulleita alaikäisiä. Tähän liittyen sisäministeriö tekee kansainväliseen vertailuun perustuvan selvityksen vaihtoehdoista ulkomaalaisten säilöönotolle. Selvityksessä kiinnitetään erityistä huomioita vaihtoehtoihin, joita sovelletaan yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltäneissä valtioissa.

Selvitys sisältäisi arviot vaihtoehtojen soveltuvuudesta Suomeen ja ehdotukset niiden toteuttamisesta. Selvitys valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä ja tavoitteena on, että täydentävä hallituksen esitys annetaan vielä tämän vaalikauden aikana.

www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ulkomaalaisten_sailoonotto

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Sivula. 0295 488 623 
Sivun alkuun