Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva lakiesitys lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2014 13.17
Tiedote

Sisäministeriö lähettää lausunnolle lakiesityksen, joka koskee ulkomaalaisten säilöönottoa. Esitykseen sisältyy kielto alaikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle.

Ehdotetut lainsäädäntömuutokset liittyvät hallitusohjelman linjauksiin ja niiden tavoitteena on yhtenäistää lainsoveltamiskäytäntöä säilöönoton edellytysten osalta. Lausunnolle lähetettävässä hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kiellettäisiin ja lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä myös täsmennettäisiin.

Esitys sisältää lisäksi säilöönottoa koskevia muutosehdotuksia, jotka liittyvät EU:n vastaanottodirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Ulkomaalaislakia ehdotetaan täsmennettäväksi koskien säilöön ottamisen edellytyksiä, tietojen antamista säilöön otetulle henkilölle ja säilöön otetun sijoittamista.

Säilöönoton vaihtoehtona ilmoittautumisvelvollisuus

Ulkomaalaislaissa säädettyä ulkomaalaisen ilmoittautumisvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä tulisi toimivampi vaihtoehto säilöön ottamiselle. Jatkossa henkilö voitaisiin määrätä ilmoittautumaan määräajoin poliisin tai rajatarkastusviranomaisen toimipisteen ohella myös vastaanottokeskuksessa.

Esityksen mukaan ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös mahdollisuus järjestää säilössä pidon jatkamista koskeva käräjäoikeusistunto videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen.

Lisätietoja lakihankkeesta ja lausunnolle lähetetystä ehdotuksesta löytyy sivulta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ulkomaalaisten_sailoonotto
Sivulta voi myös tilata uutisia valmistelun etenemisestä omaan sähköpostiin.

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan lausuntokierroksen jälkeen valtioneuvoston hankerekisterissä HARE:ssa (www.hare.vn.fi/).

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kesäkuussa 2014. Lainmuutokset tulisivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho, 0295 488 678, ylitarkastaja Suvi Tiainen, 0295 488 629

 
Sivun alkuun