Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kylvösiemenen varmuusvarastot tilapäisesti käyttöön

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2018 13.34
Tiedote

Hallitus päätti 1.3.2018 viljan kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta. Valtion viljan kylvösiemenen varmuusvarastoja otetaan käyttöön tilapäisesti siemenen riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Varastoista puretaan vain välttämätön määrä, kuitenkin enintään 20 000 tonnia viljan kylvösiementä.

Huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan kylvösiemenen tarjonta ei tule riittämään ilman varmuusvarastojen käyttöönottoa. Varastoista purettava siemenen on oltava eri kaupallisten toimijoiden saatavilla tasapuolisin perustein. Huoltovarmuuskeskus valtuutettiin purkamaan vain se määrä varmuusvarastoja, mikä kevään kuluessa näyttää olevan välttämätöntä.

Kasvukauden 2017 sääolosuhteet heikensivät merkittävästi sertifioidun siemenen sekä tilan oman siemenen laatua ja määrää. Suomen viljelyolosuhteissa vastaavia olosuhteita ilmenee suurella todennäköisyydellä 20-30 vuoden välein.

Kylvösiemen on viljelijöille välttämätön tuotantopanos. Viljojen kylvösiemenhuolto perustuu yksinomaan kotimaiseen tuotantoon ja varastoihin, kylvösiementä ei ole mahdollista saada ulkomailta. Varmuusvaraston palauttaminen ennalleen kestää markkinoista ja tuotanto-oloista riippuen 1-3 vuotta.

Edellisen kerran valtioneuvosto on päättänyt kylvösiemenen varmuusvarastojen käyttöönotosta vuonna 2013.

Päätös on luettavissa verkkosivulla tem.fi/paatokset.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581

 
Sivun alkuun