Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Infran yhteiskäyttö viestintäverkkojen rakentamisessa vähäistä: isot säästöt mahdollisia Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö
12.3.2020 11.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottavat

Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen mukaan teleyritykset hyödyntävät erityisesti toistensa infraa viestintäverkkojen rakentamisessa. Infraa voitaisiin vuokrata nykyistä enemmän teleyritysten kesken.

Myös muuta yhdyskuntatekniikan infraa voitaisiin hyödyntää viestintäverkkojen rakentamisessa entistä enemmän. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen vähentäisi hitaita kaivu- ja lupaprosesseja ja edistäisi laajakaistan rakentamista Suomessa.

- Hienoa, että otetaan askelia infran yhteiskäyttöön. Tarpeettomat katutyöt aiheuttavat turhien kustannuksien lisäksi harmia ja haittaa asukkaille. Toivottavasti selvitykseen esiin nostamiin mahdollisuuksiin tartutaan laajasti, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Selvityksessä kävi ilmi, että teleyritykset yhteiskäyttävät lähinnä toisten teleyritysten varausputkia, jakokaivoja, laitetiloja ja muuta passiivista infraa. Myös kunnilla, vesilaitoksilla ja energia-alan toimijoilla on tällaista passiivi-infraa, mutta sen yhteiskäyttö ja vuokraaminen on toistaiseksi vähäistä.

- Kannustan lisäämään yhteistyötä yhteiskäytön ja -rakentamisen sujuvoittamiseksi. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen viestintäverkkojen rakentamisessa tuottaa säästöjä kaikille infratoimijoille, toteaa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Yhteiskäytön osalta haasteina nähdään muun muassa tiedon saanti yhteiskäytettävästä infrasta, infran sijainti, liian korkea vuokrahinta sekä puuttuvat toimintamallit. Passiivisella infrastruktuurilla tarkoitetaan fyysisiä rakenteita, joita voi käyttää viestintäverkkojen rakentamisessa eli esimerkiksi maanalaisia ennakkoon rakennettavia putkia, kaapelikaivoja, laitetiloja, torneja, mastoja ja pylväitä.

Passiivisen infran hyödyntämistä koskeva selvitys on osa liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman Digitaalisen infrastruktuurin strategian toimeenpanoa. Strategian mukaan passiivisen infrastruktuurin tehokkaampi käyttö edistäisi verkkokilpailun syntymistä laajakaistamarkkinoilla.

Selvityksen loppuraportissa on esitetty toimenpiteitä yhteiskäytön helpottamiseksi ja investointikustannusten alentamiseksi. Verkkoinfran yhteiskäyttöä lisäämällä voidaan Suomessa saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tutustu selvitykseen Traficomin sivuilla: https://www.traficom.fi/fi/traficomin-julkaisut

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, liikenne- ja viestintäministeriö p. 0295 34 2029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata

johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 539 0539, paivi.peltola-ojala(at)traficom.fi, Twitter @PeltolaOjala

Traficomin julkaisuja 12/2020: Selvitys passiivisen infrastruktuurin yhteiskäytön nykytilanteesta ja kehittämistarpeista - Loppuraportti
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 10/2018: Suomi tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi - Digitaalisen infrastruktuurin strategia 2025

 
Sivun alkuun