Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti: Koronavirus ja liikenne- ja viestintäjärjestelmä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2020 8.51
Tiedote

Tätä sivua käytetään liikenne- ja viestintäministeriön infosivuna koronavirustilanteessa. Sivua päivitetään säännöllisesti. Päivitetty viimeksi 18.3.2020.

--

Liikenne- ja viestintäministeriössä ja hallinnonalalla seurataan tiiviisti koronaviruksen vaikutuksia liikenne- ja viestintäjärjestelmään. Toimenpiteitä suunnitellaan STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö ja valmiuspäällikkö ovat mukana valtioneuvoston koordinaatioryhmässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sivuille on koottu kattavasti tietoa koronaviruksesta. THL antaa toimintaohjeita ja päivittää ohjeita ja materiaaleja uusien tietojen pohjalta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä viranomaiset ovat vastuussa Suomen rajojen sulkemisesta?

Päätökset rajanylityspaikkojen sulkemisesta tekee valtioneuvosto. Rajojen sulkeminen on sisäministeriön hallinnonalalla toimivan Rajavartiolaitoksen tehtävä. Tässä vaiheessa liikenne- ja viestintäministeriöllä ei ole poikkeusoloihin liittyviä tehtäviä.

Milloin rajoitukset tulevat voimaan?

Sisäministeriön mukaan Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa torstaista 19.3. klo 00 alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. 

Rajoitetaanko myös liikennettä?

Hallituksen linjauksen mukaan valmiuslain käyttöönoton myötä keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen. Tavara- ja rahtiliikenne pyritään pitämään mahdollisimman normaalina.

Lähtökohtana on se, että kaikessa ulkomaanliikenteessä sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Hallituksen linjaukset yli 10 hengen oleskelua koskevasta kiellosta eivät kohdistu liikenteeseen tai liikennevälineeseen.

Saavatko suomalaiset palata Suomeen tai ulkomaalaiset lähteä Suomesta?

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Kuka päättää liikennöitävistä vuoroista?

Liikennepalveluja tarjoavat yritykset päättävät itse yhteyksistä ja liikennöitävistä vuoroista ulkomaille ja kotimaassa.

Liikkumista rajoittaa se, että liikennepalveluja tarjoavat yritykset ovat supistaneet toimintaansa.

Rajoitetaanko liikennettä myös rajojen sisäpuolella?

Ihmisten liikkuminen Suomen rajojen sisäpuolella ei ole kielletty, mutta hallituksen linjaus on, että ihmiset pyrkisivät minimoimaan kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen.

Hallitus muun muassa rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suosittelee välttämään tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla. Tämä rajoitus ei koske liikennettä tai liikennevälinettä.

Miten julkinen kokoontumiskielto vaikuttaa liikenteeseen? Voiko esimerkiksi bussissa olla enemmän kuin kymmenen matkustajaa?

Hallituksen linjaus on, että ihmiset pyrkisivät minimoimaan kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen.

Liikenteessä ei ole rajoituksia sen suhteen montako samanaikaista matkustajaa joukkoliikennevälineessä voi olla.

Liikkuminen pyörällä tai kävellen on suositeltavaa.

Miten ulkomailla olevat suomalaiset pääsevät kotimaahan, kun liikenne ei toimi?

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen.

Matkanjärjestäjät sekä lentoyhtiöt ja laivayhtiöt pyrkivät kuljettamaan suomalaiset kotimaahan mahdollisuuksien mukaan. Liikennöinnistä kannattaa olla yhteydessä liikennepalvelujen tarjoajiin.

Esimerkiksi Finnair jatkaa lentojaan, mutta supistaa tarjontaansa hallitusti niin, että kotiuttamisia hoidetaan samalla. Lisätietoa saa suoraan Finnairilta.

Alukset voivat jättää Suomen satamaan Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvia henkilöitä, sekä jättää tai ottaa tavaraa tai rahtia.

Tieliikenteessä on oletettavaa, että Venäjän federaation FSB:n rajapalvelu ja Suomen Rajavartiolaitos antavat kansalaisten palata kotimaahansa.

Matkan keskeytyminen ja paluun vaikeutuminen koronavirustilanteen johdosta ei ole hätätilanne. Ulkoministeriö kehottaa kansalaisia selvittämään paluumatkan järjestelyt matkanjärjestäjän, lentoyhtiön tai vakuutusyhtiön kautta.

Miten informoidaan Suomessa olevia matkailijoita siitä, miten he pääsevät poistumaan maasta?

Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta. Matkailijat saavat tästä tiedon omien maidensa edustustoilta ja matkanjärjestäjiltä.

Miten matkustaja- ja henkilöliikenteen keskeyttäminen vaikuttaa rahtiliikenteeseen?

Vähentyvä matkustajaliikenne rajoittaa tavarankuljetusmahdollisuuksia matkustaja-autolauttojen ja lentoliikenteen osalta.

Muun rahtiliikenne pyritään turvaamaan, niin että se jatkuu lähes normaalina.

Kielletäänkö myös rahtialusten tulo Suomeen?

Ei. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Miten miehistön vaihdot saadaan hoidettua, kun rajoja suljetaan ja matkustajaliikenne keskeytetään?

Esimerkiksi linja-autojen, junien, ilma-alusten ja meriliikenteen miehistöjen vaihdot sallitaan, samoin rahtia kuljettavien kuorma-autonkuljettajien saapuminen maahan.

Miten alan yrityksiä tuetaan?

Hallitus suunnittelee toimenpiteitä yritysten avustamiseksi.

Miten turvataan viestintäyhteyksien toiminta, kun useissa yrityksissä on siirrytty etätyöhön? Riittääkö kapasiteetti?

Tavoitteena on, että liikenne- ja viestintäjärjestelmä toimisi mahdollisimman normaalisti. Suomen tietoliikenneverkoissa on hyvin kapasiteettia ja kestokykyä. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus seuraa tilannetta ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita.

 

Tiedote 18.3.2020: EU:n liikenneministerit keskustelivat koronaviruksen vaikutuksesta liikennesektoriin
Tiedote 17.3.2020: Ministeri Harakka osallistuu EU:n liikenneministereiden videokokoukseen koronaviruksesta
Tiedote 14.3.2020: Ulkomailta palaavat saavat tekstiviestin koronaviruksesta 14.3. lähtien
Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
SM:n tiedote 17.3.2020: Suomen rajaliikennettä aletaan rajoittaa - eläkkeellä olevia rajavartijoita ja poliiseja voidaan kutsua töihin
Rajavartiolaitos: Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen
THL: Koronavirustiedotteet matkailijoille
Ulkoministeriö: Koronavirustilanne ja ulkoministeriön matkustustiedotteet
STM: Lentoasemille ja satamiin infopisteet koronaviruksesta
Finavia: Miten Finavian lentoasemilla on varauduttu koronavirukseen?
Kyberturvallisuuskeskus: Tietoturva NYT!
TMFG: Ko­ro­na ja jouk­ko­lii­ken­ne - Huo­mioit­han nä­mä oh­jeet

 
Sivun alkuun