Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan

14.12.2017  14.57
TEM

Oppisopimuspaikkojen syntymistä halutaan helpottaa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 14.12.2017. Esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen työnantajalle lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä. Valtion virkamieslakia muutettaisiin siten, että työnantaja voisi ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslaissa säädetyn takaisinottovelvollisuuden estämättä. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimukset myös osa-aikatyöaloilla.
Valtioneuvoston yleisistunto

Sivun alkuun