Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Regeringen drog upp riktlinjer för kommunreformen

valtioneuvoston viestintäosasto
Utgivningsdatum 1.2.2012 21.13
Pressmeddelande 33/2012

Regeringen fastlog vid sin aftonskola onsdagen den 1 februari att kommunreformen ska beredas vidare i enlighet med regeringsprogrammet. Regeringen kommer att genomföra en rikstäckande kommunreform. Kommunreformen syftar till att skapa en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka primärkommuner. Målet med regeringens kommunpolicy är att säkerställa högklassiga och jämlika kommunala tjänster med hjälp av kommunreformen, att förstärka kommunernas ekonomi, det kommunala självstyret och den lokala demokratin samt att skapa förutsättningar för förenhetligandet av samhällsstrukturen. Förnyade kommun- och servicestrukturer bidrar till kommunalekonomisk stabilitet och hållbarhet. Regeringens målsättning är att de nya kommunerna inleder sin verksamhet vid ingången av 2015.

Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur kommer att överlämna sin utredning till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen nästa vecka. Utredningen ska samtidigt skickas på remiss till kommunerna. Remisstiden löper ut den 13 april 2012. Regionrundan inleds den 14 februari 2012 i Joensuu, Norra Karelen. Regionrundan utgör ett led i hörandet av kommunerna.

Efter regionrundan ska regeringen besluta om fortsättningen för kommunreformen och definiera innehållet i ramlagen som styr strukturreformen, framför allt kriterierna för starka primärkommuner och genomföringssättet för reformen. Regeringen ska tillsätta en arbetsgrupp som sammanfattar region- och hearingrundan och som bereder en strukturlag utgående från kommunhearingarna och utredningen. Under vårens gång ska man dessutom utreda det förändringsstöd som kommunerna behöver i samband med kommunreformen.

Regeringen ska dessutom inleda en skild fortsättning för reformeringen av servicestrukturen inom social- och hälsovården, där man utreder servicestrukturer med fokus på de nya primärkommunerna så att ansvaret för finansiering och organisering av tjänsterna i regel skulle ligga hos kommunerna. Arbetet blir klart före utgången av maj 2012.

De nya starkare kommunerna förutsätter en ny kommunallag och en ny lag om statsandelar. Beredningen av både totalrevisionen av kommunallagen och av lagen om statsandelar kommer att inledas under våren. Kommunallagen kommer framför allt att fokusera på förstärkning av närdemokratin och invånarnas påverkningsmöjligheter.

Ytterligare information: specialmedarbetare Elina Laavi, tfn 040 798 2121, överdirektör Päivi Laajala, tfn 040 482 7046, finansministeriet

 
Sivun alkuun