Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasa-arvo-ohjelman loppuraportti hallituksen iltakoulussa

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.1.2015 19.28
Tiedote

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 14. tammikuuta tasa-arvo-ohjelman loppuraporttia. Ohjelma sisältää keskeiset toimenpiteet, joilla ministeriöt ovat tällä hallituskaudella edistäneet tasa-arvon toteutumista.

Toimenpiteet liittyvät yhteiskunnan eri osa-alueisiin, muun muassa työelämään, koulutukseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kukin ministeriö on vastannut oman hallinnonalansa toimenpiteistä.

Pääosin tasa-arvo-ohjelma on toteutunut hyvin. Yhteensä 66 toimenpiteestä 12 on joko toteutettu tai toiminta on vakiinnutettu ja yli 30 toimenpidettä on edennyt hyvin. Loput ovat edenneet hitaammin.

Myönteistä on se, että on kyetty edistämään teemoja, jotka ovat aiemmin olleet vähemmän esillä tasa-arvopolitiikassa, kuten esimerkiksi miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Myös isille kiintiöityjä perhevapaita on lisätty.

Osa tasa-arvo-ongelmista on niin sitkeitä, että niissä ei ole edetty riittävästi. Näitä ovat esimerkiksi työelämän tasa-arvo – muun muassa palkkaerot – sekä naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta. Näiden ongelmien poistamiseksi on tiivistettävä ja vahvistettava eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Tasa-arvo-ohjelma on todettu toimivaksi ja tarpeelliseksi välineeksi tasa-arvotyön koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen olisi myös saatava osaksi suuria rakenneuudistuksia, kuten sote- ja eläkeuudistusta.

Hallitus asetti tavoitteeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen pörssiyhtiöiden hallituksissa siten, että suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisia ja miehiä on molempia vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä 1.1.2020 mennessä. Lähtökohtana on, että tämä tavoite saavutetaan elinkeinoelämän omin toimin. Hallitus seuraa aktiivisesti tavoitteen toteutumista ja yhtiöiden toimia ja arvioi 2017−2018 mahdollista lainsäädäntötarvetta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 0295 163 231, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitus
 
Sivun alkuun