Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston periaatepäätös: Varmistetaan median monimuotoisuus ja vahvistetaan medialukutaitoa

Liikenne- ja viestintäministeriö
5.7.2018 13.42
Tiedote

Hallitus haluaa varmistaa suomalaisen median monimuotoisuuden ja suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla kielellään halutaan parantaa.

Näitä tavoitteita edistetään mediapoliittisella ohjelmalla ja siihen sisältyvillä toimenpiteillä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.2018. Ohjelma on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen ohjelman sisältöön ja valmisteluun.

- Tämä ohjelma on valmisteltu yhdessä media-alan ja muiden ministeriöiden kanssa ja olemme käyneet säännöllisiä keskusteluja alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö jatkuu, sille on nykyisessä murrostilanteessa selkeää tarvetta. Tähän periaatepäätökseen kirjatut toimenpiteet on yhdessä käyty läpi ja uskon, että sitoutuminen niiden edistämiseen on vahva. Demokratia tarvitsee toteutuakseen hyviä ja luotettavia mediasisältöjä ja tämän varmistamiseksi haluamme toimia monella taholla, toteaa ministeri Berner.

Mediapoliittisessa ohjelmassa on useita tavoitteita ja toimenpiteitä. Niihin sisältyy mm. e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveron alentaminen samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti kun direktiivimuutos sen mahdollistaa. Toimilla edistetään myös uusien journalististen toimijoiden syntyä ja kotimaista uutispalvelua.

Mediakasvatuksen linjauksia päivitetään ja mediakasvatus huomioidaan ammattilaisten koulutuksessa, erityisesti kasvatus-, opetus- ja sivistyspalvelualoilla. Mediakasvatuksessa korostetaan ymmärrystä sisältöjen jakelu- ja valikoitumistavoista ja muun muassa tietosuojasta. Myös kansalaisten omia mediantuottamistaitoja halutaan kehittää.

Median ja mediapolitiikan tilaa on tarkoitus seurata poikkihallinnollisesti säännöllisesti tehtävällä tutkimuksella.

Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka. Linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Emil Asp, p. 0295 34 2498
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0295 34 2498

Valtioneuvoston periaatepäätös (Valtioneuvosto.fi - Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018)

 
Sivun alkuun