Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM003:00/2017 Kehittäminen

Hanke on osa postilain uudistamista. Postilain uudistaminen on kaksivaiheinen hanke, jonka ensimmäinen osa tuli voimaan kesällä 2016 ja toinen osa on pääosin tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM003:00/2017

Asianumerot LVM/441/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.2.2017 – 1.6.2017

Asettamispäivä 9.2.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeella pyritään joustavoittamaan yleispalvelun tarjoajalle asetettuja tiukkoja velvoitteita toimipisteiden sijoittamisesta ja siten toteuttamaan hallitusohjelman mukaista normien purkua.

Tiivistelmä

Hanke on osa postilain uudistamista. Postilain uudistaminen on kaksivaiheinen hanke, jonka ensimmäinen osa tuli voimaan kesällä 2016 ja toinen osa on pääosin tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston asetusta postin toimipisteiden sijoittamisesta päätettiin muuttaa postilain uudistamisen yhteydessä. Hallituksen esitykseen postilain muuttamisesta kirjattiin, että asetusta tullaan tarkastelemaan postilakiprosessin aikana.