Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä

LVM011:00/2017 Toimielin

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot, ottaen huomioon korjausvelan vähentämisen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehityksen sekä päästövähennystavoitteet.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM011:00/2017

Asianumerot LVM/421/05/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.2.2017 – 28.2.2018

Asettamispäivä 8.2.2017

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on:
- kustannustehokkaan, pitkäjänteisen ja tarkoituksenmukaisen suunnitelman luominen väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle
-suunnitelman luominen kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä
- suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle
- korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvittavan rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot, ottaen huomioon korjausvelan vähentämisen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehityksen sekä päästövähennystavoitteet.

Lähtökohdat

Liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista. Työryhmän asettamisen taustalla on yhteinen huoli valtion liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen rahoituksen riittävyydestä sekä korjausvelan vähentämisestä. Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla. Liikenneverkkojen hyvä palvelutaso ja laatu ovat edellytyksiä sille, että tavarat ja ihmiset kulkisivat nyt ja tulevaisuudessa vaivattomasti, turvallisesti ja saumattomasti paikasta toiseen. Liikenneverkojen kunnolla on suora vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Digitalisaatio, palveluistuminen sekä robotisaatio ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla liikenneverkolle kohdistuvia vaatimuksia. Liikenneverkon on pystyttävä vastaamaan kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. On olennaista, että liikenneverkko luo suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palve-luille ja luo edellytykset uusien liikkumispalvelujen syntymiselle myös haja-asutusalueilla. Liikenneverkon kehittämisessä on pystyttävä vastamaan monimuotoisiin ja muuttuviin tulevaisuuden haasteisiin.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu, että liikenteen päästövähennystavoitteen mukaan liikenteen päästöistä on leikattava puolet 13 vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä koko Suomelle päätetyistä yhteensä noin 6 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteesta liikennesektori vastaa yli puolesta.