Ajokorttikoulutuksen kehittäminen

LVM041:00/2016 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM041:00/2016

Asianumerot LVM/1310/03/2016

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2016 –

Asettamispäivä 11.7.2016

Tavoitteet ja tuotokset

Ajokortin hinta koetaan käytännössä korkeaksi ja sen suorittamista koskeva yksityiskohtainen sääntely esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Ajokortin suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti kaikissa luokissa pakollista opetusta ja ensimmäistä auton ajokorttia varten opetus annetaan kolmessa vaiheessa.

Opetuskustannukset muodostavat suurimman erän ajokortin hinnasta. Tutkinnon lisäksi vaaditaan vahvistetun luokkakohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus, kun taas EU:n lainsäädäntö sääntelee kuljettajan osaamista kuljettajantutkintovaatimusten kautta ja opetus tunnistetaan vain eräissä ajokorttiluokan korottamistapauksissa vaihtoehdoksi tutkinnolle. Käytännössä teoriaopetus edellyttää osallistumista perinteiseen luokkaopetukseen. Koulutuksen toteutusta on uudistettu syksyllä 2015 mahdollistamalla opetukseen osallistuminen verkon kautta ja simulaattoreiden käyttö laajemmin ajo-opetuksessa.

LVM:n ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmä (Julkaisuja 10/2014) ehdotti toimenpiteitä ajokortin hinnan alentamiseksi ja opetusmenetelmien päivittämiseksi. Se ehdotti alemmissa ajokorttiluokissa luovuttavaksi pakollisesta opetuksesta ja monivaiheisesta auton ajokortin suorittamisesta sekä opetuksen aloitusikää aikaistettavaksi. Raskaan kaluston kuljettajien ajokorttivaatimukset se ehdotti pysytettäviksi pääosin ennallaan ja joustavuutta lisättäväksi ammattipätevyyden hankkimisessa. Lisäksi työryhmä ehdotti alueellisesti ja/tai ajallisesti rajoitetun ajo-oikeuden käyttöönoton selvittämistä.

Lähtökohdat

Ajokortin hinta koetaan käytännössä korkeaksi ja sen suorittamista koskeva yksityiskohtainen sääntely esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Ajokortin suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti kaikissa luokissa pakollista opetusta ja ensimmäistä auton ajokorttia varten opetus annetaan kolmessa vaiheessa.

Opetuskustannukset muodostavat suurimman erän ajokortin hinnasta. Tutkinnon lisäksi vaaditaan vahvistetun luokkakohtaisen opetussuunnitelman mukainen opetus, kun taas EU:n lainsäädäntö sääntelee kuljettajan osaamista kuljettajantutkintovaatimusten kautta ja opetus tunnistetaan vain eräissä ajokorttiluokan korottamistapauksissa vaihtoehdoksi tutkinnolle. Käytännössä teoriaopetus edellyttää osallistumista perinteiseen luokkaopetukseen. Koulutuksen toteutusta on uudistettu syksyllä 2015 mahdollistamalla opetukseen osallistuminen verkon kautta ja simulaattoreiden käyttö laajemmin ajo-opetuksessa.

LVM:n ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmä (Julkaisuja 10/2014) ehdotti toimenpiteitä ajokortin hinnan alentamiseksi ja opetusmenetelmien päivittämiseksi. Se ehdotti alemmissa ajokorttiluokissa luovuttavaksi pakollisesta opetuksesta ja monivaiheisesta auton ajokortin suorittamisesta sekä opetuksen aloitusikää aikaistettavaksi. Raskaan kaluston kuljettajien ajokorttivaatimukset se ehdotti pysytettäviksi pääosin ennallaan ja joustavuutta lisättäväksi ammattipätevyyden hankkimisessa. Lisäksi työryhmä ehdotti alueellisesti ja/tai ajallisesti rajoitetun ajo-oikeuden käyttöönoton selvittämistä.