Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringen främjar integrering och överflyttning till kommunerna

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.5.2016 12.32
Pressmeddelande 189/2016

Regeringen vill att de som har fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete. Målet är en flexiblare och effektivare intregration. Regeringen publicerade en handlingsplan för integration den 3 maj 2016.

Handlingsplanen innehåller sex integrationsfrämjande åtgärdshelheter. Det är i hela samhällets intresse att invandrarna får en god integration och det stöds av en kontrollerad och snabb överflyttning till kommuner runtom i Finland. För närvarande finns det inte tillräckligt med kommunplatser och regeringen vill därför snabba upp tillgången till platser.

Integration gör det lättare att bli medlem av samhället och integration förhindrar marginalisering. En lyckad integration utgår från människan själv och kräver aktivitet och ansvarsfullhet. Integrationen ska förnyas utan att bygga upp prioriterade tjänster som kränker likställdheten.

Flexiblare integrationstjänster och hyggliga utbildningsstigar

Regeringen ger fart åt överflyttningen till kommuner och integrationstjänster av migranter som har fått uppehållstillstånd. Ett mål är exempelvis att den inledande kartläggningen görs inom två veckor från utfärdandet av uppehållstillståndet. Kartläggningen ska inledas redan i mottagningscentralen.

Regeringen snabbar upp sysselsättning, företagsamhet och utbildning för personer som har fått uppehållstillstånd. Skrankorna mellan intergrationsutbildningen och därpå följande utbildning ska sänkas.  Identifiering och erkännande av tidigare kompetenser ska effektiveras och de som tidigare har erlagt studier ska effektivare än nu hänvisas till ändamålsenlig kompletterande utbildning. Språkstudierna integreras i de övriga studierna. Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas.

Integrationsutbildningen ska ha en stark koppling till arbetslivet och arbetsgivarnas behov. Sysselsättningen ska främjas exempelvis genom ett försök med snabbsysselsättning. Genom social- och hälsovårdstjänster ska funktionsförmågan och hälsan stödjas hos dem som har fått uppehållstillstånd.

Inlärningen ska stärkas genom multiprofessionellt stöd och studerandevård till invandrarfamiljer. I lärarutbildningen beaktas invandrarnas specifika behov. Invandrarnas delaktighet i fritids- och organisationsverksamhet ska ökas.

Handlingsplanen har beretts i samarbete mellan olika ministerier. Den utgör en helhet tillsammans med det asylpolitiska åtgärdsprogrammet som antogs den 8 december 2015. 

Handlingsplanen (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 504 7112

Kirsi Kangaspunta, direktör, UKM, tfn 040 709 9295

Viveca Arrhenius, socialråd, SHM, tfn 029 516 3286

Jaana Nevalainen, specialsakkunnig, MM, tfn 0400 985 966

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, FM, tfn 029 553 0322

Anu Vehviläinen Hanna Mäntylä Jari Lindström Kimmo Tiilikainen Sanni Grahn-Laasonen hallitus
 
Tillbaka till toppen