Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen drog upp riktlinjer för sin strategi för den återstående regeringsperioden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.31
Pressmeddelande 195/2017

Regeringen justerade sin handlingsplan i mitten av regeringsperioden. Regeringen bedömer att dess strategi och ekonomisk-politiska linje som helhet betraktat är ett steg i rätt riktning, men det krävs ytterligare åtgärder för att nå regeringsperiodens mål, i synnerhet när det gäller sysselsättning och tillväxt.

Regeringen förbinder sig fullt ut till sitt reformprogram. I regeringens handlingsplan sammanställs de viktigaste åtgärderna för att främja spetsprojekt och reformer och därmed också den ändring som behövs för att uppnå regeringens vision.

De nya initiativen i mitten av regeringsperioden har delats in i fyra teman: kompetens, tillväxt och sysselsättning, omsorg, förnyelse och säkerhet. De nya initiativen hänför sig särskilt till dessa helheter. Finansieringsbesluten framgår av planen för de offentliga finanserna 2018–2021.

Den handlingsplan som nu offentliggjorts är statsminister Sipiläs regerings tredje, justerade handlingsplan. Betraktelsesättet i den nya handlingsplanen är mer strategiskt än i de tidigare.

Regeringens handlingsplan är uppdelad i två delar, varav den första omfattar de nya initiativen i mitten av regeringsperioden. Den andra delen sammanfattar de viktigaste resultaten av spetsprojekten och reformerna och åtgärderna för den återstående regeringsperioden.

Regeringen styr genomförandet av det strategiska regeringsprogrammet och spetsprojekten vid sina strategisessioner som ordnas regelbundet. Varje spetsprojekt har en ansvarig minister och de prioriterade områdena har egna ministerarbetsgrupper.

Ytterligare information: Riina Nevamäki, politisk specialmedarbetare, tfn 09 1602 2009 och Sirpa Kekkonen, strategisekretariatets chef, tfn 0295 160, statsrådets kansli

Handlingsplanen (på finska)

Juha Sipilä reformit regeringen spetsprojekt
 
Tillbaka till toppen