Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Experter som hörts vid regeringsförhandlingarna, uppdaterad den 4 juni

Statsrådets kommunikationsavdelning
28.5.2019 17.30
Pressmeddelande 248/2019

Regeringsförhandlingarnas arbetsgrupper har hört experter huvudsakligen mellan den 9 och den 17 maj och även efter detta. Vi fortsätter att uppdatera listan över experter som hörts i arbetsgrupperna och informerar om uppdateringar på statsrådets Twitter-kontor.

Experter som hörts torsdagen den 9 maj–tisdagen den 28 maj:

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR
(Den senaste uppdateringen 4.6.2019 kl. 13.00)
 

Ordförande

Jarkko Eloranta, FFC
Sture Fjäder, Akava
Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet  
Jyri Häkämies, Finlands näringsliv EK
Markku Jalonen, Kommunarbetsgivarna
Annika Klimenko, finansministeriet
Petteri Kuuva, arbets- och näringsministeriet  
Antti Palola, STTK
Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet
Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet
Johanna Suurpää, justitieministeriet
Timo Tähtinen, miljöministeriet
Jan Vapaavuori, Helsingfors stad
Kimmo Viertola, statsrådets kansli
Sami Yläoutinen, finansministeriet 

Partisekreterare

Jouni Backman, Sitra
Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
Päivi Nerg, finansministeriet
Antti Poikola, Teknologiindustrin
Jouni Varanka, statsrådets kansli
Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk

Ett koldioxidneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Jero Ahola, LUT-universitetet
Antti Asikainen, Naturresursinstitutet
Karoliina Auvinen, Aalto-universitetet
Heikki Granholm, jord- och skogsbruksministeriet
Ahti Fagerblom, Skogsindustrin
Minna Haapala, Försörjningsberedskapscentralen
Harri Hakaste, miljöministeriet
Kari Herlevi, Sitra
Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet
Heli Huuhka, ARA
Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet
Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral
Janne Kotiaho, Jyväskylä universitet
Päivi Lahti, Finlands Veterinärförbund
Riitta Levinen, miljöministeriet
Jukka Leskelä, Finsk Energiindustri
Aleksi Lehtonen, Naturresursinstitutet
Tuomas Mattila, Finlands miljöcentral
Ari Niiranen, miljöministeriet
Markku Ollikainen, Finlands klimatpanel
Panu Orell, Naturresursinstitutet
Mari Pantsar, Sitra
Liisa Pietola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Pekka Pihamaa, jord- och skogsbruksministeriet
Hannele Pokka, miljöministeriet
Tiina Pullola, jord- och skogsbruksministeriet
Ismo Pölönen, Östra Finlands universitet
Satu Raussi, Naturresursinstitutet
Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral
Sampo Soimakallio, Finlands miljöcentral
Sanna Syri, Aalto-universitetet
Petteri Taalas, Meteorologiska världsorganisationen
Timo Tanninen, Forststyrelsen
Anna Valros, Helsingfors universitet 
Juha Vinha, Tammerfors universitet

Bostadspolitiken (undergrupp)

Aki Ekroos, Aalto-universitetet
Peter Fredriksson
Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet
Tommi Laanti, miljöministeriet
Teppo Lehtinen, miljöministeriet
Petri Mäki-Fränti, Finlands Bank
Marika Paavilainen, statsrådets kansli
Hannele Pokka, miljöministeriet
Hannu Rossilahti, ARA
Sanna-Riikka Saarela, Finlands miljöcentral
Helena Säteri, miljöministeriet
Aija Tasa, RAKLI
Matti Vatilo, miljöministeriet

Finland ─ större än sin storlek i världen

Matti Anttonen, utrikesministeriet
Katja Bordi, finansministeriet
Kare Halonen, statsrådets kansli
Jukka Juusti, försvarsministeriet
Elina Kalkku, utrikesministeriet
Jaakko Kangasniemi, Finnfund
Markku Kangasharju, Alexandersinstitutet
Markku Keinänen, utrikesministeriet
Timo Koivurova, Arktiska centret, Lapplands universitet
Kaisa Korhonen, Helsingfors universitet
Janne Kuusela, Försvarsmakten
Hanna-Leena Lampi, utrikesministeriet
Rilli Lappalainen, Fingo
Helena Laukko, Finlands FN-förbund
Jarmo Lindberg, Försvarsmakten
Satu Lähteenoja, Demos Helsinki
Mikko Niini
Nina Nordström, utrikesministeriet
Anne Palm, Nätverket för övergripande säkerhet WISE
Leena Pylvänäinen, utrikesministeriet
Pekka Puustinen, utrikesministeriet
Pasi Rajala, Finnfund
Anne Sipiläinen, utrikesministeriet
Petri Syrjänen, finansministeriet
Jarmo Viinanen, utrikesministeriet
Jari Vilén, Europeiska kommissionen

Europapolitiken (undergrupp)

Thomas Bergman, UNHCR Europe
Outi Haanperä, Sitra
Lauri Holappa, Helsingfors universitet
Pasi Kostamovaara, Gränsbevakningsväsendet
Taneli Lahti, EK
Päivi Leino-Sandberg, Helsingfors universitet
Marja Rislakki, Finlands ständiga representation vid EU, (via skype)
Tuomas Saarenheimo, finansministeriet  

Den trygga rättsstaten Finland

Elina Grundström, Opinionsnämnden för massmedier
Jukka Juusti, försvarsministeriet
Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen
Pasi Kostamovaara, Gränsbevakningsväsendet
Kristiina Kumpula, Delegationen för medborgarsamhällspolitik
Annu Lehtinen, Finlands Flyktinghjälp
Leena Mörttinen, finansministeriet
Hannu Mäkinen, Tullen
Juha Pantzar, Garantistiftelsen
Antti Pelttari, Skyddspolisen
Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsmannen
Sirpa Rautio, Människorättscentret 
Tiina Ristikari, Institutet för hälsa och välfärd
Ilkka Salmi, inrikesministeriet 
Sauli Savisalo, Försörjningsberedskapscentralen
Pekka Timonen, justitieministeriet
Jaana Vuorio, Migrationsverket

Utvecklandet av rättsstaten (undergrupp)

Reijo Aarnio, dataombudsmannen
Jukka Haavisto, Åklagarämbetet i Östra Nyland
Anna Haapalainen, Trasek
Pekka Hallberg
Pia Oksanen, Amnesty
Tiina Sanila-Aikio, Sametinget
Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten

Försvarspolitiken (undergrupp)

Matti Anttonen, utrikesministeriet
Jukka Juusti, försvarsministeriet
Jyri Kopare, försvarsministeriet
Janne Kuusela, Försvarsmakten
Antti Lehtisalo, försvarsministeriet
Jarmo Lindberg, Försvarsmakten
Jarmo Limnell, Aalto-universitetet
Pekka Visuri
 

Ett livskraftigt Finland

Jenni Airaksinen, Kommunförbundet
Jyrki Ali-Yrkkö, Näringslivets forskningsinstitut
Janne Antikainen, MDI
Timo Aro, MDI
Pauli Heikkilä, Finnvera
Kari Herlevi, Sitra
Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet
Riku Jylhänkangas, finansministeriet
Laura Kamras, utrikesministeriet
Hannu Kemppainen, Business Finland
Annika Klimenko, finansministeriet
Mikko Koivumaa, arbets- och näringsministeriet
Tomi Korhonen, Business Finland
Kirsi Leivo, Konkurrens- och konsumentverket
Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet
Lauri Lyly, Tammerfors stad
Mika Maliranta, Näringslivets forskningsinstitut/Jyväskylä universitet
Jyrki Mäkynen, Företagarna i Finland
Hannu Mäntymaa, Wärtsilä
Tytti Määttä, Kuhmo stad
Johanna Osenius, arbets- och näringsministeriet
Antti Neimala, arbets- och näringsministeriet
Sanna Nieminen, finansministeriet
Sampsa Nissinen, arbets- och näringsministeriet
Mari Pantsar, Sitra
Jani Pitkäniemi, finansministeriet
Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet
Timo Reina, Kommunförbundet
Jan Sasse, Industriinvestering
Pekka Soini, Business Finland
Tiina Tikka, arbets- och näringsministeriet
Janne Viskari, Befolkningsregistercentralen
Reijo Vuorento, Kommunförbundet               

Utvecklande och upprätthållande av trafiknätet (undergrupp)

Hanna Aho, Fingo
Timo Anttila, Posten
Mika Anttonen, St1
Stefan Baumeister, Jyväskylä universitet
Henrik Erämetsä, Neste
Rolf Jansson, VR
Saara Jääskeläinen, kommunikationsministeriet
Erkki Kalmari, Metener
Matti Koistinen, Cykelförbundet
Tero Kallio, Bilimportörerna och -industrin
Sami Kännälä, Strålsäkerhetscentralen
Petteri Laaksonen, LUT-universitetet
Iiro Lehtonen, Finlands Speditions- och Logistikförbund
Sabina Lindström, kommunikationsministeriet
Matti Liski, Aalto-universitetet
Juha Majanen, finansministeriet
Mirja Noukka, Trafikledsverket
Janne Paunonen, Keski-Suomen Valokuituverkot
Matti Peltola, Koneyrittäjät
Tuomo Puhakainen, Saimaan Kuitu
Kaarina Ståhlberg, Posten
Saara Tamminen, Sitra
Otto Toivanen, Aalto-universitetet
Katariina Vuorela, kommunikationsministeriet
Merja Ylä-Anttila, Yle              

Jordbruket (undergrupp)

Juha Ala-Huikku, Gasum Ab
Tarja Haaranen, miljöministeriet     
Mikko Helander, Kesko 
Jaana Husu-Kallio, jord- och skogsbruksministeriet
Esko Juvonen, jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet
Kaisa Karttunen, e2
Reijo Karhinen
Päivi Lahti, Finlands Veterinärförbund
Sakari Kuikka, Helsingfors universitet
Jari Liski, Meteorologiska institutet
Juha Marttila, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Hanna Mattila, Sitra
Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus
Pekka Pihamaa, maa- ja metsätalousministeriö
Pia Pohja, Livsmedelsindustriförbundet
Anna Valros, Helsingfors universitet

Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Outi Antila, social- och hälsovårdsministeriet
Raimo Antila, social- och hälsovårdsministeriet
Jarkko Eloranta, FFC
Sture Fjäder, Akava
Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet
Merja Heikkonen, Tröskeln rf
Jyri Häkämies, Finlands näringsliv EK
Sonja Hämäläinen, arbets- och näringsministeriet
Tapio Isolankila, FPA
Markku Jalonen, Kommunarbetsgivarna
Anne Kiiski, Kommunarbetsgivarna
Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet
Eija Koivuranta, Befolkningsförbundet
Tiina Korhonen, arbets- och näringsministeriet
Tomi Kyyrä, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Tarja Kröger, arbets- och näringsministeriet
Katja Leppänen, Finlands näringsliv EK
Erja Lindberg, Kommunförbundet
Minna Liuttu, social- och hälsovårdsministeriet
Jukka Maarianvaara, jämställdhetsombudsmannen
Katarina Murto, STTK
Mika Niemelä, arbets- och näringsministeriet
Ulla Nord, stiftelsen ME-säätiö
Tuija Oivo, arbets- och näringsministeriet
Natalia Ollus, justitieministeriet
Antti Palola, STTK
Ritva Partinen, social- och hälsovårdsministeriet
Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland
Annika Rönni-Sällinen, FFC
Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet
Heikki Räisänen, arbets- och näringsministeriet
Minna Salmi, Institutet för hälsa och välfärd
Lotta Savinko, Akava
Petri Savolainen, Finlands journalistförbund
Liisa Siika-aho, social- och hälsovårdsministeriet
Olli Sorainen, arbets- och näringsministeriet
Jaakko Tonttila, arbets- och näringsministeriet

Ett ekonomiskt hållbart Finland

Jussi Ahokas, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Jonna Berghäll, finansministeriet
Martti Hetemäki, finansministeriet
Janne Huovari, Pellervo    
Ulla Hämäläinen, finansministeriet
Terhi Järvikare, finansministeriet
Annika Klimenko, finansministeriet
Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet
Juha Majanen, finansministeriet
Niku Määttänen, Näringslivets forskningsinstitut
Leena Mörttinen, finansministeriet
Päivi Nerg, finansministeriet
Matti Pohjola, Aalto-universitetet
Elina Pylkkänen, Löntagarnas forskningsinstitut
Tuomas Saarenheimo, finansministeriet
Tuija Taos, Verket för finansiell stabilitet
Roope Uusitalo, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Ilari Varjus, finansministeriet
Sami Yläoutinen, finansministeriet

Skattepolitiken (undergrupp)

Leena Aine, finansministeriet
Markku Heikura, Skatteförvaltningen
Kalle Hirvonen, Skatteförvaltningen
Anita Isomaa-Myllymäki, Finlands näringsliv EK
Terhi Järvikare, finansministeriet
Ilkka Kaukoranta, FFC
Tiina Koljonen, Teknologiska forskningscentralen VTT
Kaisa Kotakorpi, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Laura Kurki, Företagarna i Finland
Janne Marttinen, Skatteförvaltningen
Jaana Mikkola, finansministeriet
Martti Nieminen, Tammerfors universitet
Heikki Niskakangas, Aalto-universitetet
Leo Parkkonen, finansministeriet
Seppo Penttilä, Tammerfors universitet
Panu Pykönen, finansministeriet
Jari Salokoski, finansministeriet
Merja Sandell, finansministeriet
Timo Sipilä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Saara Tamminen, Sitra
Markus Teräväinen, finansministeriet
Jukka Vanhanen, finansministeriet
Tomi Viitala, Aalto-universitetet

                                             

Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

Outi Antila, social- och hälsovårdsministeriet
Maria Kaisa Aula, social- och hälsovårdsministeriet
Christina Gestrin
Tuula Heinänen, Esbo stad
Markus Henriksson, Valvira
Martti Hetemäki, finansministeriet
Tapio Isolankila, FPA
Olli-Pekka Lehtonen, landskapet Åland
Ilkka Luoma, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Elina Pekkarinen, barnombudsmannen
Markku Pekurinen, Institutet för hälsa och välfärd
Kirsi Pimiä, diskrimineringsombudsmannen
Eeva-Riitta Pirhonen, undervisnings- och kulturministeriet
Päivi Sillanaukee, social- och hälsovårdsministeriet
Kirsi Varhila, social- och hälsovårdsministeriet
Kari Välimäki, Sjömanspensionskassan

Reformen av den sociala tryggheten (undergrupp)

Elli Aaltonen, FPA
Outi Anttila, social- och hälsovårdsministeriet
Liisa Heinämäki, statsrådets kansli
Terhi Järvikare, finansministeriet
Olli Kangas, Åbo universitet
Ohto Kanninen, Löntagarnas forskningsinstitut
Tuija Korpela, FPA
Susan Kuivalainen, Pensionsskyddscentralen
Tomi Kyyrä, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Marjaana Maisonlahti, social- och hälsovårdsministeriet
Elina Pekkarinen, Barnombudsmannen
Irja Peltonen, finansministeriet
Panu Pykönen, finansministeriet
Simo Raittila
Kimmo Ruth, arbets- och näringsministeriet 
Paula Saikkonen, Institutet för hälsa och välfärd
Minna Ylikännö, FPA             

Social- och hälsovårdsreformen (undergrupp)

Anne Arvonen, social- och hälsovårdsministeriet
Arto Haveri, Tammerfors universitet
Mikko Hollmen, Maakuntien tilakeskus
Maria Huttunen, social- och hälsovårdsministeriet 
Minna Karhunen, Kommunförbundet
Kimmo Kohvakka, inrikesministeriet
Ilkka Luoma, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
Matti Marttunen, riksdagen
Tapani Mattila, Mellersta Finlands förbund
Anu Muuri, Institutet för hälsa och välfärd
Päivi Nerg, finansministeriet
Jussi Niemi, Kommunförbundet
Markku Pekurinen, Institutet för hälsa och välfärd
Jani Pitkäniemi, finansministeriet
Timo Reina, Kommunförbundet
Minna Saario, social- och hälsovårdsministeriet
Markus Sovala
Arto Sulonen, Kommunförbundet
Juha Tuominen, HNS
Karri Vainio, Kommunförbundet 
Auli Valli-Lintu, finansministeriet
Kirsi Varhila, social- och hälsovårdsministeriet
Sanna Vesikansa, Helsingfors stad
Ritva Viljanen, Vanda stad
Markus Österlund, Folktinget 
         

Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Maria Kaisa Aula, social- och hälsovårdsministeriet
Sauli Eloranta, Kongsberg
Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
Martti Hetemäki, finansministeriet
Tapio Isolankila, FPA
Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet
Petri Lempinen, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer
Ilona Lundström, arbets- och näringsministeriet
Helena Mustikainen, Sitra
Jari Niemelä, Helsingfors universitet
Elina Pekkarinen, barnombudsmannen 
Eeva-Riitta Pirhonen, undervisnings- och kulturministeriet 
Pasi Rentola, undervisnings- och kulturministeriet
Juha-Matti Saksa, LUT-universitetet
Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet
Roope Uusitalo, Helsingfors universitet
Antti Vasara, Teknologiska forskningscentralen VTT 

Kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor (undergrupp)

Sinikka Aapola-Kari, Ungdomsforskningsnätverket
Lotta Haikkola, Ungdomsforskningsnätverket
Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhty
Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet 
Tuula Lybeck, finansministeriet
Rosa Meriläinen, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Anna Munsterhjelm, Finlands Ungdomssamarbete Allians
Terhi Päivärinta, Kommunförbundet
Esko Ranto, undervisnings- och kulturministeriet 
Mikko Salonen, Finlands olympiska kommitté
Sakarias Sokka, Cupore det kulturpolitiska forskningscentret
Timo Ståhl, Institutet för hälsa och välfärd
Paula Tuovinen, Centret för konstfrämjande
Tomi Vasankari, UKK-institutet
Jaana Wallden, undervisnings- och kulturministeriet 

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, och Päivi Paasikoski, biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279
 

 
Tillbaka till toppen