Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

Statsrådets kommunikationsavdelning
23.5.2019 14.10 | Publicerad på svenska 23.5.2019 kl. 15.44
Pressmeddelande 262/2019

I social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommuner. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska föreskrivas genom en särskild lag. Fullmäktigeledamöter som utses genom direkta val har ansvaret för beslutsfattandet i landskapen. I det första skedet ska landskapen ansvara för räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården.

Landskapen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänsterna huvudsakligen som offentliga tjänster. Den privata och den tredje sektorn tillhandahåller kompletterande tjänster. När det gäller kommunerna avgörs frågan utifrån en separat utredning före utgången av 2019.

Regeringen utreder särlösningen för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen i samarbete med städerna och kommunerna i området före utgången av 2019.

En parlamentarisk kommitté behandlar frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat före utgången av 2020.

Landskapens övriga uppgifterpan

De självstyrande områdena möjliggör en stegvis övergång till sektorsövergripande landskap. Detta bereds parlamentariskt före utgången av 2020. Inom ramen för det parlamentariska arbetet utreds det vilka uppgifter som ska överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen. Efter att det parlamentariska arbetet har slutförts bereder regeringen ny lagstiftning.

 
Tillbaka till toppen