Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Sipilä: Regeringen stöder Uleåborg i krisen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.1.2019 20.35 | Publicerad på svenska 14.1.2019 kl. 12.50
Kolumn

Jag tror att finländarna tycker att 1. alla tänkbara åtgärder ska vidtas för att hindra brottslingar från att komma till Finland, 2. brott som begås i Finland ska utredas och bestraffas, 3. den som kommer till Finland ska anpassa sig till det finländska samhällets värderingar, lagstiftning och normer. Utgångspunkten ska vara att den som inte följer spelreglerna i vårt välfärdssamhälle måste återvända dit den kommit ifrån.

Det tycker också jag. Dessa principer har legat i grunden för regeringens verksamhet och kommer att göra det fram till slutet av regeringsperioden.

Det praktiska lagberedningsarbetet är trots det inte alltid lätt. Finland respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter och de rättigheter som tryggas i vår grundlag. Regeringen har arbetat inom dessa ramar för att snabba upp processen för utvisning av utlänningar som har gjort sig skyldiga till grova brott. Lagen trädde i kraft vid ingången av året. Dessutom behandlar riksdagen som bäst två regeringspropositioner inom samma område. Den ena syftar till att ingripa i missbruk då en asylsökande lämnar in en ny ansökan. Den andra har som mål att möjliggöra förlust av finskt medborgarskap hos personer med dubbelt medborgarskap som gjort sig skyldiga till terroristbrott. Utöver dessa behandlas i riksdagen också en regeringsproposition som syftar till att skärpa straffen för de grövsta sexualbrotten mot barn.

Inrikesministeriet inledde i december en utredning om ytterligare åtgärder för att förebygga och ingripa i brott som begås av utlänningar. Utredningen gäller till exempel kriterierna för beviljande av medborgarskap och en helhetsgranskning av inresesystemet.

Det är också skäl att fästa uppmärksamhet vid förebyggandet av sexualbrott i allmänhet. Det är viktigt att göra både föräldrar och barn medvetna om eventuella faror. Barn ska uppmuntras både hemma och i skolan att tala om för vuxna ifall någon på webben, i köpcentrum eller på gatan har försökt locka dem till sig. Barnen måste få stöd av de vuxna.

När jag träffade ledningen för Uleåborgs stad kunde jag konstatera att staden har god beredskap att ge krishjälp. I mötet i Uleåborg deltog också inrikesminister Kai Mykkänen och social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila. Efter mötet med stadsledningen diskuterade vi ministrar även på tre man hand. Vi slog fast att regeringen ska ge Uleåborg all den hjälp och allt det stöd som behövs. Jag hade tidigare diskuterat med finansminister Petteri Orpo om att de behövliga resurserna för detta finns tillgängliga. Regeringen kommer att diskutera inrikesministeriets åtgärdsprogram denna vecka. Efter slutförd utredning av de ytterligare åtgärder som nu är under beredning diskuterar vi åtgärderna även med oppositionen.

Myndigheterna i Uleåborg verkade arbeta smidigt ihop. Det är ett tecken på en fungerande gemenskap att sådana här brottsmisstankar kommer fram. Polisen ska alltid informeras om alla brottsmisstankar så att de kan utredas. De misstänkta gärningarna i Uleåborg kränker människovärdet och upprör oss alla. Regeringens tankar går till offren och deras anhöriga.

Juha Sipilä
statsminister

 
Tillbaka till toppen