Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Rumänien, Finland och Kroatien offentliggjorde rådets trioprogram

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.12.2018 13.57
Pressmeddelande 594/2018

Trioprogrammet som tagits fram av de tre följande EU-ordförandeländerna, det vill säga Rumänien, Finland och Kroatien, fokuserar på bland annat unionens gemensamma värden, hållbara tillväxt och starkare yttre handlingsförmåga och säkerhet. Ordförandeländerna understryker vikten av EU:s gemensamma värden.

Allmänna rådet godkände i dag rådets 18-månadersprogram (1.1.2019–30.6.2020) i Bryssel. Det handlar om det så kallade trioprogrammet som den grupp av tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra och ordföranden för utrikesrådet utarbetat tillsammans och som vägleder rådets arbete.

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho representerade Finland vid allmänna rådets möte.

Trioprogrammet stärker engagemanget för unionens gemensamma värden, såsom rättsstatsprincipen, och det gemensamma systemet för att främja hållbar utveckling (Agenda 2030) och enigheten i unionen. Ordförandeländerna åtar sig att se till att EU arbetar nära medborgarna på ett öppet sätt och i enlighet med  principerna för god förvaltning och bättre reglering.

De prioriteringar som är viktiga för Finland lyfts bra fram i programmet. Till dessa hör särskilt hållbar tillväxt: främjande av den inre marknaden, den digitala ekonomin, bioekonomin och den cirkulära ekonomin, likaså betydelsen av den sociala dimensionen och de framtida arbetslivsfärdigheterna samt EU:s globala ledarroll i klimatfrågor och minskning av utsläpp av svart kol i anslutning till den arktiska politiken.

När det gäller yttre förbindelser framhäver programmet unionens starkare yttre handlingsförmåga samt betydelsen av tillväxt och säkerhet. Handelspolitik, försvarssamarbete, beredskap inför hybridhot samt effektivisering av den strategiska kommunikationen och beslutsfattandet som är viktiga för Finland ligger också i fokus.

Det övergripande tillvägagångssättet i fråga om migration ligger också i linje med Finlands mål.

De tre ordförandeländerna ska arbeta för att förhandlingarna om unionens fleråriga budgetram 2021 - 2027 slutförs. Länderna fortsätter också det effektiva arbetet med brexit samtidigt som de slår vakt om EU27:s enighet.

Det nyutgivna trioprogrammet är det sista 18-månadersprogram som följer det gällande femåriga strategiska programmet som Europeiska rådet godkände 2014. I juni 2019 kommer Europeiska rådet att ena om unionens nya strategiska program 2019 - 2024. I juli 2019 när Finland tar emot ordförandeskapet inleder Finland arbetet med att driva strategin framåt.

De nationella prioriteringarna under Finlands ordförandeskap kommer att presenteras i ett separat program som ges ut på sommaren.

Trioprogrammet

Ytterligare information: Satu Keskinen, enhetschef, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli, Jaana Jokelainen, specialsakkunnig (EU-ärenden), tfn 0295 160 329, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen