Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden revideras

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.9.2018 11.32 | Publicerad på svenska 25.9.2018 kl. 12.45
Nyhet 33/2018

Statsrådets kansli har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur anvisningarna om statsförvaltningens kommunikation i störningssituationer och under undantagsförhållanden bör revideras och för att utarbeta ett förslag till uppdaterade anvisningar. Anvisningarna uppdaterades senast 2013. Arbetsgruppens mandatperiod är den 1 oktober 2018–13 september 2019.

De nya anvisningarna ska beakta utvecklingen i omvärlden, såsom den kraftiga omvälvningen inom kommunikationens område, den växande betydelsen av strategisk kommunikation, informations- och kommunikationsteknikens utveckling samt nya sätt att använda media. Anvisningarna ska också behandla olika sätt att bereda sig på och reagera på snabba förändringar och hot av nya slag.

Dessutom ska anvisningarna ta hänsyn till konsekvenserna av inrättandet av landskapsförvaltningen och till riktlinjerna i rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation från 2016 och i säkerhetsstrategin för samhället från 2017.

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (på finska)

Ytterligare information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert, tfn 0295 160 141, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen