Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ministeriernas första lösningsförslag i fråga om landskaps- och vårdlagarna överlämnades till social- och hälsovårdsutskottet

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
26.2.2019 10.21 | Publicerad på svenska 26.2.2019 kl. 12.08
Pressmeddelande

Regeringen och ministerierna har noggrant gått igenom grundlagsutskottets utlåtande. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet tillställde social- och hälsovårdsutskottet sina första lösningsförslag idag. Lösningsförslagen har behandlats av regeringens reformministerarbetsgrupp.

Lösningsförslagen som sändes till social- och hälsovårdsutskottet idag har ett samband med lagförslagen om grundandet av landskapen och ordnandet av social- och hälsovården (landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård) samt lagförslaget om statlig finansiering av landskapen (finansieringslagen). Lösningsförslagen som gäller propositionen om produceringen av social- och hälsovårdstjänster (producentslagen) och propositionen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (valfrihetslagen) tillställs social- och hälsovårdsutskottet onsdagen den 27 februari.

Ministerierna föreslår på basis av grundlagsutskottets utlåtande ändringar bland annat till landskapens bolagiseringsplikt, rätt att få information, ersättningarna till kommunerna på grund av egendomsarrangemang, finansieringen av landskapen, tidpunkten för landskapsvalet samt landskapsfullmäktiges första mandatperiod. Landskapsvalet kan enligt grundlagsutskottet förrättas tidigast sex månader efter att lagstiftningen stadfästs. Ministerierna föreslår att den första mandatperioden undantagsvis skulle vara till maj 2025.

Funktionen hos finansieringssystemet förstärks

Ministerierna föreslår förändringar i bestämmelserna om förhöjandet av nivån för finansieringen av landskapen. Ändringarna i 6 § 3 mom. i den föreslagna finansieringslagen, dvs. tröskelvärdena för systemrisker och viktstrukturen för landskapsindexet, stärker den redan föreslagna övergripande finansieringen av landskapen så att tillräckliga social- och hälsovårdstjänster kan garanteras och så att reformen kan genomföras ekonomiskt. Målet med förändringarna som föreslås till undantagsbestämmelserna som gäller finansieringen är att se till att de grundläggande rättigheterna inom social- och hälsovårdsservicen förverkligas på det sätt som grundlagsutskottet kräver. Tack vare ändringen av landskapsindexet är det inte längre nödvändigt att tillämpa några avvikelsemekanismer. Finansieringsmodellens grundstruktur förblir oförändrad. 

Gränsen för ersättningar till kommunerna på grund av egendomsarrangemang som har ett samband med reformen föreslås bli sänkt, och regleringen föreslås också bli kompletterad med en allmän klausul. Syftet med den allmänna klausulen är att ersättningar betalas även i sådana fall där ersättningsgränserna inte överskrids men där egendomsarrangemangen annars äventyrar en kommuns självständiga ekonomiska beslutanderätt.

Lagstiftningen som gäller landskaps- och vårdreformen behandlas just nu i riksdagen. Grundlagsutskottet gav ett utlåtande om propositionerna den 22 februari. Social- och hälsovårdsutskottet beslutar om publicerandet av de mera detaljerade lösningsförslagen.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, projektdirektör, understatssekreterare, FM, tfn 02955 30149, [email protected]
Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, SHM, tfn 02951 63338, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, FM, tfn 0295 530 494, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden alueuudistus-arkisto
Tillbaka till toppen