Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Årets pappa-pristagare kombinerar arbete och familjeliv och är trygga pappor i svåra livssituationer

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2019 10.05
Pressmeddelande 126

Priset Årets pappa tilldelades i år tre pappor. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen överräckte priset till Hermanni Hyytiälä, Petri Jaakola och Jukka Lagerblom.

Samordning av arbete och familjeliv var ett tema som inverkade på valet av prismottagare i år. De prisbelönade papporna har använt sig av familjeledigheter eller på något annat sätt visat exempel på metoder att samordna arbete och familjeliv. I kriterierna för priset nämndes också ett tryggt faderskap i svåra livssituationer.

Hermanni Hyytiälä i Palokka har som ensamförsörjare samordnat arbete och familjeliv bland annat genom distansarbete och sabbatsledighet. Han har klarat av att trygga sin familjs framtid och ge sina barn en trygg uppväxtmiljö i samband med kriser som drabbat familjen. Hyytiälä har aktivt sökt hjälp och lösningar för att klara av vardagen som ensamförsörjare och tagit emot hjälp som erbjudits. Han har varit med om att utveckla barnvänligare och bättre tjänster bland annat genom undervisnings- och kulturministeriets grundskoleforum.

Vandabon Petri Jaakola har klarat av att ge sina barn en trygg barndom under svåra förhållanden. Han har som pappa lyckats vara en trygg fadersgestalt och trots att han själv saknat en sådan fadersgestalt. Jaakola har konkret stött andra män i motsvarande situation som erfarenhetsexpert och kamratstödsledare vid föreningen Nyfamiljerna i Finland. Jaakola arbetar som lärare inom yrkesutbildningen och har vid sidan av undervisningsarbetet fungerat som stöd och en trygg vuxen förebild även för många ungdomar utanför familjen som har behövt en vuxen samtalspartner.

Jukka Lagerblom från Helsingfors är frivilligarbetare i föreningen Miessakit ry och har där fungerat som exempel på en så kallad vanlig pappa som är närvarande i sina barns vardag. Det är lätt att känna igen sig i Lagerbloms berättelser om sitt faderskap: han medger också öppet sina misstag och brister. Genom sitt exempel stöder han mäns faderskap och välbefinnande. Lagerblom har också tagit ut familjeledigheter.

I sitt tal vid prisceremonin efterlyste social- och hälsovårdsministern starkare stöd för pappors användning av familjeledigheter samt barns rätt till en trygg vuxen: ”Mer familjevänliga lösningar är ett viktigt mål för denna regering, och att stödja pappors uttag av familjeledigheter ses som en framtidsinvestering ur såväl barnets, familjens som hela samhällets perspektiv.”

”Barn- och familjevänlighet innebär också satsningar på tjänster för barnfamiljer och familjernas välfärd och välbefinnande. Varje familj och familjeform är lika värdefull. Varje barn har rätt till en trygg vuxen och även en särskild rätt till skydd.”

”Social- och hälsovårdsministeriet vill lyfta fram pappans roll i familjepolitiken och samhällsdebatten. Genom priset Årets pappa vill vi fästa uppmärksamhet vid pappans betydelse och roll som förälder och familjemedlem. Med priset vill vi påverka det allmänna sättet att tänka så att det blir mer positivt inställt till pappor och bättre stöder att pappor aktivt och i stor utsträckning engagerar sig i familjens och barnens vardag”, konstaterade minister Pekonen.

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har ökat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Målet med priset är att stärka faderskapet, stödja möjligheter att kombinera arbete och familj, främja barnets bästa och jämställdheten mellan kvinnor och män. Priset Årets pappa delades ut första gången år 2006.

Förberedelserna inför utdelningen av priset Årets pappa har skett under ledning av Väestöliitto.

Ytterligare information:

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63233, [email protected]

Intervjuförfrågningar

Hermanni Hyytiälä, tfn 045 670 3775, [email protected]
Petri Jaakola, tfn 045 278 4522, [email protected]
Jukka Lagerblom, tfn 044 562 2229, [email protected]

Bildförfrågningar

[email protected], tfn 02951 63555

Tillbaka till toppen