Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Häkkänen besöker Moskva

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2018 10.19
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen besöker Moskva den 1-2 oktober. Han träffar Rysslands justitieminister Aleksandr Konovalov. Ministrarna ska diskutera rättspolitik och hur justitieministeriernas samarbetsprogram för åren 2017–2018 har genomförts samt det fortsatta samarbetet.

Finlands och Rysslands justitieministerier har bedrivit bilateralt samarbete redan i 20 år.   Samarbetsprogrammet omfattar bl.a. utveckling av rättshjälpssystemet, samarbete mellan centralmyndigheterna i civilmål samt vid överföring av dömda och myndighetssamarbete vid utsökning och inom brottspåföljdsområdet.

Minister Häkkänen besöker Rysslands högsta domstol och träffar högsta domstolens ordförande Vjacheslav Lebedev. Vid mötet diskuteras domstolsväsendets självständighet, oberoende och effektivitet i den digitala eran.

Justitieminister Häkkänen har möte med Rysslands chefsåklagare Jurij Tjajka. De ska diskutera aktuella frågor inom kriminalpolitiken samt åklagarverksamheten i Finland och Ryssland. Vid mötet behandlas också genomförandet av åklagarväsendenas samarbetsprogram samt ländernas samarbete i brottmål.

Minister Häkkänen besöker också lagutskottet i duman och träffar en företrädare för föreningen som bevakar europeiska företags intressen i Ryssland. Häkkänen ska också diskutera människorättsläget med medlemmar i Rysslands presidents råd för utveckling av det civila samhället och de mänskliga rättigheterna.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

 
Tillbaka till toppen