Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetslivsbarometern: Digitaliseringen i arbetslivet framskrider med rekordfart

Arbets- och näringsministeriet
14.2.2017 9.13
Pressmeddelande

Året 2016 präglades av ökande digitalisering i arbetslivet. Användningen av sociala medier samt elektroniska arbetslokaler och snabbmedier ökade klart jämfört med tidigare år. Också distansarbete och flexibla arbetstidsarrangemang blev mycket allmännare jämfört med år 2015.

Sammanlagt 26 procent av löntagarna använde sociala medier i sitt arbete år 2016, medan motsvarande siffra var 21 procent året innan. Användningen av elektroniska arbetslokaler eller snabbmedier ökade från 47 procent till 54 procent. Var tredje distansarbetar åtminstone då och då. Tidigare distansarbetade cirka var fjärdedel av löntagarna. Användningen av flexibla arbetstider ökade återigen efter en svacka under några år och nådde ett nytt rekord. År 2016 omfattades cirka 70 procent av löntagarna av systemet med flexibel arbetstid. Andelen ökade med cirka 5 procentenheter jämfört med föregående år.

Robotiseringen tills vidare begränsad

I 2016 års arbetslivsbarometer har för första gången större uppmärksamhet fästs vid den automatisering av arbetsuppgifterna som robotiseringen och den artificiella intelligensen medför. Arbetsuppgifterna för cirka var sjätte respondent har blivit automatiserade i viss mån under de två senaste åren. Inom vissa yrkesgrupper, t.ex. inom gruppen allroundsekreterare, har arbetsuppgifterna automatiserats kraftigt redan nu, men inom de flesta yrkesgrupperna tills vidare i begränsad omfattning.

Den lokala utbildningen ökade

Arbetslivskvaliteten utvecklades huvudsakligen i en positiv riktning åren 2015–2016, fastän exempelvis mobbning på arbetsplatsen är fortfarande ganska allmänt förekommande.

Den mest markanta förändringen skedde i antalet utbildningsdagar som återigen började stiga efter en lång nedåtgående trend. I sådan utbildning som arbetsgivaren betalar deltog år 2016 sammanlagt 57 procent av löntagarna, medan siffran för föregående år var 53 procent. Utbildningen var också i genomsnitt längre än år 2015.

Var åttonde sköter arbetsuppgifter på fritiden

I 2016 års barometer frågades för första gången om man sköter arbetsuppgifter på fritiden. Cirka 13 procent av respondenterna berättar att de sköter arbetsuppgifter utan ersättning på fritiden veckovis eller dagligen.

Löntagarnas syn på utvecklingen av den finländska arbetsmarknaden är den ljusaste sedan 2010. För första gången på sex år tror fler löntagare att utvecklingen hellre går i en positiv riktning än i en negativ.

Uppgifterna ovan baserar sig på förhandsuppgifterna om 2016 års arbetslivsbarometer. Barometern beskriver utvecklingen av arbetslivskvalitet ur löntagarnas perspektiv och sammanlagt 1631 löntagare har intervjuats för barometerundersökningen. En mer omfattande publikation av resultaten kommer att ges ut senare.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Erno Mähönen, ANM, tfn 029 5047 066, [email protected]
informatör Jenni Hakala, ANM, tfn +358 50 386 9942, [email protected]

 
Tillbaka till toppen