Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Försvarsminister Niinistö: Värnplikten det enda verkliga sättet att försvara Finland

Försvarsministeriet
23.1.2017 8.50
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö höll tal vid öppnandet av den 220:e Försvarskursen den 23 januari 2017 i Helsingfors. I sitt hälsningstal dryftade minister Niinistö den finska värnpliktens historia, tillstånd och utvecklingsutsikter.

Också om vår försvarslösning, som grundar sig på värnplikt, så nyligen som för några år sedan fick kritik från flera håll, anser Niinistö att fördelarna med vårt värnpliktssystem är obestridliga: "Faktum kvarstår: den allmänna värnplikten är ett kostnadseffektivt sätt och det enda verkliga sättet att ordna försvaret av ett land av Finlands storlek som är vidsträckt men har en relativt liten befolkning."

I sitt tal belyste Niinistö de skäl som ligger bakom vårt fungerande system och avvisade tvivlen på de värnpliktigas kompetens. Enligt ministerns åsikt får man genom den allmänna värnplikten nationens bästa krafter att ta sig an försvarets uppgifter: "Också om de värnpliktiga inte är yrkesmilitärer, kan man träna upp dem till soldater som agerar professionellt. Detta har man kunnat se många gånger."

Försvarsmaktens effektiva, högklassiga och mångsidiga utbildning samt de motiverade värnpliktiga med hög försvarsvilja får beröm av ministern. Dock anser Niinistö det oroväckande att ett ökande antal reservister, som redan har fått militärutbildning, under de senaste åren har ansökt om att få flytta över till civiltjänstgöring genom den kompletterande tjänstgöringen: "Det är, åtminstone inte ännu, frågan om ett storskaligt problem, men det är en viktig principiell fråga. Man ska inte så där bara kunna lämna reserven, och Finland kan inte lämnas utan försvar bara för att man inte längre har lust att göra militärtjänst. De som rymmer från reserven undergräver systemets trovärdighet."

Den säkerhetspolitiska omgivningen förändras och värnplikten måste förändras med den. I slutet av sitt tal tog försvarsministern upp färska och önskade ändringar med anknytning till värnplikten och beredskapen. I fortsättningen kan beredskapen regleras genom att reservister får order att infinna sig på repetitionsövningar utan den varseltid på tre månader som sammanhänger med normala repetitionsövningar.

Vidare kommer man i år att förbättra beredskapen under normala förhållanden genom att grunda beredskapsenheter, som ska bestå av arméns anställda och utvalda beväringar, samt genom att inleda en särskild beredskapsenhetsutbildning för de beväringar som ska placeras vid dessa enheter. "På detta sätt kommer också de beväringar som tjänstgör just nu att vara en naturlig del av upprätthållandet av beredskapen", konstaterade minister Niinistö.

Talet kan läsas i sin helhet på finska på adressen: www.defmin.fi/puheet

 
Tillbaka till toppen