Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Försvarsminister Niinistö: En nedgång har skett i försvarsviljan

Försvarsministeriet
14.12.2016 9.45 | Publicerad på svenska 14.12.2016 kl. 9.50
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö höll tal vid ett journalistseminarium som Planeringskommissionen för försvarsinformation ordnade i Ständerhuset den 14 december 2016. I sitt tal tog minister Niinistö upp den nedgång på sju procentenheter som skett i försvarsviljan. Detta kom fram i resultaten av en opinionsundersökning som Planeringskommissionen för försvarsinformation offentliggjorde för ett par veckor sedan.

"Det är klart att man inte på basis av ett enskilt mätresultat bör dra för långt gående slutsatser. Trots det är det på sin plats med ytterligare undersökning av de faktorer som påverkar försvarsviljan och uppkomsten av den, och en sådan undersökning pågår också vid Försvarshögskolan", konstaterade Niinistö i sitt tal.

Enligt Niinistö har emellertid tillfredsställelsen med försvarspolitiken och de olika delområdena av vår nuvarande försvarslösning ökat: "Fyra femtedelar av svarandena anser att försvarspolitiken har skötts synnerligen väl eller ganska väl."

I sitt tal lyfte ministern fram den allmänna värnplikten, som har ökat i popularitet, samt försvarssamarbetet som bedrivs med olika parter, och som fick stöd av största delen av dem som besvarade enkäten.

Niinistö nämnde också det arbete som har gjorts inom försvarsförvaltningen under den senaste tiden för att förbättra beredskapen. "Nu är beredskapen första prioritet. Trupperna utbildas i alla försvarsgrenar, inte bara för uppgifter under krigstid utan också för att kunna svara på de krav som beredskapen under normala förhållanden ställer", nämnde Niinistö i sitt tal.

Försvarsminister Niinistös tal kan läsas i sin helhet på finska på adressen: www.defmin.fi/puheet.

 
Tillbaka till toppen