Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Försvarsminister Niinistö talade vid öppnandet av Försvarskursen

Försvarsministeriet
18.9.2017 9.00
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö höll tal vid öppnandet av den 222:a Försvarskursen den 18 september 2017 i Helsingfors. Minister Niinistö granskade i sitt tal hur försvarsredogörelsen har verkställts samt försvarssamarbetet.

Riksdagen godkände i somras den första försvarsredogörelsen i Finlands historia. Enligt minister Niinistö fick Finlands försvarspolitik, som varit lite oklar, nu en riktning och linje långt in på 2020-talet.
I sitt tal betonade Niinistö vikten av att förstärka den nationella försvarsförmågan. Enligt ministerns åsikt måste det finska försvaret anpassa sig till den förändrade säkerhetssituationen. Det finns en bra grund för detta enligt Niinistö, eftersom Finland inte gick med i den allmäneuropeiska "krishanteringshypen" under förra decenniet. "Vi upprätthöll omodernt men målmedvetet vårt nationella försvar i fråga om värnplikt och territorialförsvar", konstaterade Niinistö.

När den säkerhetspolitiska omgivningen förändras, måste man också satsa på beredskap. I sitt tal påminde Niinistö om att Försvarsmakten under de senaste två åren har gjort mycket för beredskapen. Som exempel nämnde Niinistö beredskapsenheterna, som har byggts upp för att avvärja hot som utvecklas snabbt.

Försvarsminister Niinistö tangerade också strategiska förmågeprojekt och konstaterade att dessa är livsviktiga med tanke på vårt försvar. Beredningen av projekten fortgår enligt den planerade tidtabellen och fartygsdesignarbetet har inletts.

I slutet av sitt tal behandlade försvarsministern internationellt försvarssamarbete. "Så länge vi har något att ge vid det gemensamma bordet och i högre grad bygger upp än konsumerar säkerhet, vill man samarbeta med oss", konstaterade minister Niinistö.

Talet kan läsas i sin helhet på finska på adressen: www.defmin.fi/puheet

 
Tillbaka till toppen