Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets principbeslut säkerställer mediernas mångfald och stärker mediekompetensen

Kommunikationsministeriet
5.7.2018 13.42 | Publicerad på svenska 5.7.2018 kl. 15.10
Pressmeddelande

Regeringen vill säkerställa de finländska mediernas mångfald och förutsättningarna för den finländska journalistiken att producera innehåll. Strävan är att förbättra medborgarnas möjligheter att få tillförlitlig information på sitt eget språk.

Dessa mål främjas genom ett mediepolitiskt program och de åtgärder som tas fram i programmet. Statsrådet fattade ett principbeslut om ett mediepolitiskt program den 5 juli 2018. Programmet är en del av regeringens spetsprojekt för en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd med programmets innehåll och dess beredning.

- Programmet har beretts tillsammans med mediebranschen och andra ministerier och vi har också fört en regelbunden dialog med andra aktörer i branschen. Samarbetet fortsätter eftersom det finns ett klart behov av samarbete i den nuvarande omvälvande situationen. Vi har tillsammans gått igenom de åtgärder som tagits in i principbeslutet, och jag tror att det finns ett starkt engagemang att främja dem. För att demokratin ska förverkligas behöver vi goda och tillförlitliga medieinnehåll, och vi kommer att agera på många olika plan för att säkerställa detta, konstaterar minister Berner.

Det mediepolitiska programmet innehåller ett flertal mål och åtgärder. Till dem hör bl.a. en sänkning av mervärdesskatten för e-tidningar och e-böcker till samma nivå som för tryckta publikationer genast när direktivändringen möjliggör detta. Genom dessa åtgärder främjar man också uppkomsten av nya journalistiska aktörer samt den inhemska nyhetstjänsten.

Riktlinjerna för mediefostran uppdateras och mediefostran beaktas även i utbildningen för proffs, särskilt inom sektorn för fostrings-, undervisnings- och bildningstjänster. Inom mediefostran betonas förståelsen för sätten att distribuera och utse innehåll samt bland annat dataskydd. Åtgärder vidtas även för att utveckla medborgarnas egna kunskaper i att producera medieinnehåll.

Avsikten är att mediernas och mediepolitikens tillstånd ska följas upp genom en regelbunden sektorsövergripande undersökning.

Tidsplanen för principbeslutet och de åtgärder som läggs fram i beslutet sträcker sig till 2023. Riktlinjerna stöder också genomförandet av det nuvarande regeringsprogrammet.

Ytterligare information:
Emil Asp, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 498
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 498

Valtioneuvoston periaatepäätös (Valtioneuvosto.fi - Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018) (på Finska)

 
Tillbaka till toppen