Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

17.5.2022 18.35

Republikens president beslutade på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato.

Föredragning för republikens president 17.5.2022 (på finska)

Aktuellt

Statsminister Marin reser till Rom

16.5.2022 15.15
SRK
Statsminister Sanna Marin träffar Italiens premiärminister Mario Draghi i Rom onsdagen den 18 maj.

Barns välbefinnande och utveckling ska tryggas genom en totalreform av barnskyddet

18.5.2022 10.00
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har börjat bereda en totalreform av barnskyddslagstiftningen. Syftet är att trygga barns rätt till en balanserad utveckling och till särskilt skydd. Servicehelheten ska bli mer överskådlig och tjänsterna mer verkningsfulla.    

Kulturarvet ger lösningar för att bygga en hållbar framtid

18.5.2022 8.24
UKM
Överdirektör Riitta Kaivosoja och minister Petri Honkonen.
Överdirektör Riitta Kaivosoja överräckte förslaget till kulturarvsstrategi till minister Petri Honkonen.
Förslaget till kulturarvsstrategi för åren 2022–2030 har färdigställts. Kulturarvet förenar oss alla och är en viktig resurs när det gäller att bygga en hållbar framtid. De viktigaste värderingarna i strategin är hållbarhet, mångfald och likabehandling. Ett genomgående värde är också ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer.

Avsikten är att förbättra arbetslösas studiemöjligheter – regeringens proposition på remiss

16.5.2022 16.25
ANM
Regeringen bereder förbättringar i arbetslösas möjligheter att studera utan att förlora arbetslöshetsförmån. I propositionen ingår även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i serviceprocessen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen