Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2013-2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.8.2013 11.22
Uutinen

Lukuvuosi 2013-2014 käynnistyy useimmissa peruskouluissa ja lukioissa alkuviikosta. Lukuvuoden työ- ja loma-ajat vaihtelevat kunnittain ja koulumuodoittain. Tarkemmat tiedot löytyvät yleensä kunnan kotisivuilta.

Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät voivat itse päättää, milloin koulutyö aloitetaan. Koulutyön päättymispäiväksi sen sijaan on säädetty viikon 22 viimeinen arkipäivä. Myös lomien sijoittamisesta lukuvuoteen päättää koulutuksen järjestäjä.

Lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa tai aikuiskoulutuksessa asiaa ei säädellä ja niiden kytkeytyminen peruskoulujen aikatauluihin onkin lähinnä käytännön sanelemaa.

Koulutuksen järjestäjille annetaan lainsäädännössä hyvin väljät rajat työ- ja loma-aikojen järjestämiseksi.

Perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää, josta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Näin ollen lukuvuonna 2013-2014 on 187 työpäivää. Perusopetusasetuksessa puolestaan säädettään että lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Lukioasetuksessa todetaan yleisluonteisesti, että koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään mm. opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista sekä työajoista.

Koulujen työaikaa koskevat säännökset toimivat oppilaita ja koulun henkilöstöä koskevina työsuojelunormeina. Ne sääntelevät opetuksen määrää ja tasoa, oppilaiden oikeuksia ja opintososiaalisien etujen järjestämistä sekä välillisesti myös opetuksen kustannuksia.

Koulut alkavat

Syyslukukausi käynnistyy viikolla 32 tai 33. Yleisin aloituspäivä tänä vuonna on maanantaina 12.8. tai tiistaina 13.8., mutta esimerkiksi Rovaniemellä ja Jyväskylässä koulunkäynti aloitettiin jo edellisviikolla.

Koulujen syyslomat ajoittuvat lokakuun viikoille 42-43. Myös niiden pituus vaihtelee; esimerkiksi Helsingin, Turun ja Vaasan peruskouluissa lomaillaan vain pari päivää 17.-18.10. Kokonaisen viikon syysloman saavat viikolla 42 mm. Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Joensuun ja Rovaniemen koululaiset. Koko viikon 43 ovat lomalla mm. Porin, Kouvolan, Mikkelin, Kajaanin ja Oulun koulut.

Joulunviettoon käydään yleisesti lauantaina 21.12. Kevätlukukausi alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen torstaina 2.1.2014 tai loppiaisen jälkeen tiistaina 7.1.2014.

Talvilomat pidetään vakiintuneeseen tapaan porrastetusti kolmen viikon jaksolla helmi-maaliskuussa. Etelä-Suomen kouluissa yleisin lomaviikko on viikko 8 (17.-21.2.). Väli-Suomen kunnissa kuten Tampereella, Vaasassa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Kouvolassa pidetään talvilomaa viikolla 9 (24.2.-28.2.). Itä- ja Pohjois-Suomen kouluissa kuten Kuopiossa, Joensuussa, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä talviloma on maaliskuussa viikolla 10 (3.-7.3.).

Kaikille yhteisiä lomapäiviä ovat itsenäisyyspäivä perjantaina 6.12.2013 sekä kevätlukukaudella 2014 pääsiäinen 18.-21.4., vappu torstaina 1.5. sekä helatorstai 29.5. Joissakin kunnissa pidetään ylimääräinen vappuvapaa perjantaina 2.5.
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka on ensi vuonna lauantai 31.5.

1950-luvulla kansakoululaisille "perunnan nosto -lomaa"

Vielä viisikymmentäluvun lopulla koulutyö aloitettiin syyskuun ensimmäisenä ja päätettiin toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Kansakoulun lukuvuodessa oli 200 työpäivää. Yksiopettajaisessa koulussa, jossa oli niin paljon eri luokilla olevia oppilaita, ettei heitä voitu opettaa samanaikaisesti, työaika oli 225 työpäivää. Koulutyö aloitettiin tällöin elokuussa ja päätettiin kesäkuussa.

Kesäloman lisäksi kansakoulussa oli vähintään 12 päivää kestävä joululoma ja sekä viiden päivän pääsiäisloma. Lisäksi annettiin vähintään kymmenen lupapäivää, jotka on sijoitettava pitkin työkautta yleensä sunnuntain tai juhlapäivän edelle tai jälkeen.

Kansakoulun työ voitiin syksyisin keskeyttää johtokunnan päätöksellä enintään 12 koulutyöpäiväksi, jos oppilaat tai näiden enemmistö tarvittiin avuksi maatalous- tai muiden väestön vakinaisen elinkeinoon kuuluvien kiireellisten töiden suorittamiseen. Menetetyt työpäivät oli kuitenkin korvattava.

Valtion oppikoulujen luku- ja loma-aikojen rytmitys oli suurin piirtein vastaava. Lukuvuoteen sisältyi syyslukukausi, joka alkoi 1.9. ja päättyi 20.12. sekä kevätlukukausi, joka alkoi 9.1. ja päättyi 31.5. Kevätlukukaudella oli seitsemän arkipäivää kestävä urheiluloma sekä loma torstaista ennen pääsiäistä seuraavaan tiistaihin. Myös yksityisissä oppikouluissa noudatettiin valtion oppikoulujen luku- ja loma-aikasäädöksiä.

1960-luvun lopulla siirryttiin työmarkkinoilla viisipäiväiseen työviikkoon ja vuonna 1968 myös kouluissa osittaiseen viisipäiväiseen työviikkoon. Tuolloin syys- ja toukokuun lauantait määrättiin vapaiksi. Täydelliseen viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin vuonna 1971. Seuraavana vuonna tuli voimaan laki, jonka mukaan oppilaiden koulutyö aloitettiin kouluhallituksen määräämänä päivänä elokuussa ja päätettiin toukokuun viimeisenä arkipäivänä, jollei kouluhallitus erityisestä syystä toisin määrää.

Sivun alkuun