Dataskydd

Artikelpresentatör

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Tomi Lindholm
Statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet
tietosuojavastaava(a)vnk.fi

Personuppgiftsansvarig

Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(a)vnk.fi, tfn 0295 160 334

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen iakttas i Finland. Mer information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats tietosuoja.fi.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bl.a. rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.
Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

 

 

Registrerade personuppgifter

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

Tjänst Registrerade uppgiftertiedot

Prenumeration på nyhetsbrev

e-postadress

Prenumeration på pressmeddelanden
och övrigt aktualitetsmaterial

e-postadress

Bloggkommentarer

e-postadress
namn
organisation

Användning av medietjänsten

e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter

Medierepresentanters passerkort till pressrum

e-postadress
för- och efternamn
födelsedatum
mobiltelefonnummer
befattning och/eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
kontaktpersonens namn
foto

Konkurrensutsättningstjänsten Cloudia

kontaktpersonens namn
kontaktuppgifter till kontaktpersonen
kontaktpersonens yrke eller position
användarens namn
användarens telefonnummer
användarens e-postadress

Resehanteringstjänsten M2

 

resenärens namn
e-postadress
adress
personbeteckning
kontonummer
kostnadsställe

Systemet för hantering av säkerhetsutredningar
och passerrättigheter

namn
födelseår
befattning
arbetsgivare
telefonnummer

Bibliotekssystemet PrettyLib

namn
födelsedatum
adress
e-postadress
statistikgrupp

Statsrådets nätbokhandel

namn
leveransadress
eventuella faktureringsuppgifter 

Ärendehanteringssystem

namn

Statsrådets kameraövervakningssystem

foto

Ministerdatasystemet

för- och efternamn
kön 
födelsedatum och födelseort 
yrke 
hemort 
provins 
riksdagsledamot  
valkrets 
tidigare namn
utbildning

Tiimeri gruppwebbplatserna

e-postadress
namn
organisation
inloggningsmetod
annan data som personen själv har lagrat

Statsrådets projektinformationssystem Hankeikkuna

namn
e-postadress
organisation
uppgift eller titel

Det internationella jämställdhetspriset

Namn på den person eller organisation som nomineras
Kontaktuppgifter till den person eller organisation som nomineras
Namn på nomineraren
Kontaktuppgifter till nomineraren

Begärda uppgifter som kan innehålla personuppgifter:

På vilket sätt har denna person eller organisation främjat jämställdhet mellan könen?
Vilka verkningar har verksamheten haft och vilka verkningar bedöms den ha i framtiden?
Uppskattningsvis hur stor grupp människor har verksamheten påverkat?
Inom hur stort geografiskt område har verksamheten haft verkningar?

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du har skickat.

Webbtjänsterna samlar inte in sådana uppgifter med hjälp av vilka enskilda användare skulle kunna identifieras. Allmän statistik om användningen av webbtjänsterna samlas in och används för att utveckla tjänsterna. Sådan information är nedladdade sidor, tidpunkt, IP-adress samt webbläsare och operativsystem.