Så här arbetar statsrådet

Statsrådet är en central del av Finlands politiska system och det organ som har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet ansvarar för den dagliga förvaltningen och beslutsfattandet i Finland. Dess arbete har en betydande inverkan på medborgarnas vardag och på hela samhället.

Med statsrådet avses i allmänhet Finlands regering, som leds av statsministern. Regeringen består av en statsminister och andra ministrar som leder sina egna ministerier och deras förvaltningsområden. Med statsrådet kan också avses det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Statsrådet består av 12 ministerier och vanligtvis cirka 20 ministrar. Statsministern ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas. Statsministern är också ordförande för ministerutskotten.

I Finlands parlamentariska demokrati övervakas regeringens beslut av riksdagen, som är det högsta lagstiftande organet i Finland. För att regeringen ska vara funktionsduglig måste den ha majoritetens stöd i riksdagen. De viktigaste bestämmelserna som gäller statsrådet finns i grundlagen, lagen om statsrådet och reglementet för statsrådet.