Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet verkar under ledning av statsministern och stöder statsrådet i utvecklandet av en långsiktig forsknings-, teknologi- och innovationspolitik. Rådet följer förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området och tar initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.