Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Forsknings- och innovationsrådet

Forsknings- och innovationsrådet verkar under ledning av statsministern och stöder statsrådet i utvecklandet av en långsiktig forsknings-, teknologi- och innovationspolitik. Rådet följer förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området och tar initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.

Uppgifter

Uppgifter

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som verkar under ledning av statsministern. Rådet följer och behandlar centrala teman för utvecklingen av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, tillväxt och konkurrenskraft.

Bekanta dig med rådets uppgifter

Sammanträder och aktiviteter

Sammanträder och aktiviteter

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna under rådets sammanträden grundar sig på inledningar av sakkunniga och på utredningar som sammanställts för rådet.

Rådets möter och aktiviteter

Tillbaka till toppen