Hoppa till innehåll

Statsrådet

Med statsrådet avses i allmänhet Finlands regering, som leds av statsministern. Statsrådet består av 12 ministerier och vanligtvis cirka 20 ministrar.

Statsrådet är en central del av Finlands politiska system och det organ som har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet ansvarar för den dagliga förvaltningen och beslutsfattandet i Finland. Dess arbete har en betydande inverkan på medborgarnas vardag och på hela samhället.

I Finlands parlamentariska demokrati övervakas regeringens beslut av riksdagen, som är det högsta lagstiftande organet i Finland. 

Statsrådsborgen

Statsrådets verksamhet

Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet. Ministrarna leder ministerierna och deras förvaltningsområden. Regeringens gemensamma beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträden.

Statsministerns uppgifter Ministerierna Sammanträden Historia och byggnader
Statsrådsborgen

Statsrådets kansli

Statsrådets kanslis huvudsakliga uppgift är att stödja statsministern i ledningen av statsrådets verksamhet och i samordningen av regeringens och riksdagens arbete. Kansliet ansvarar för organiseringen av statsrådets verksamhet och säkerställer regeringens verksamhetsbetingelser under alla omständigheter.  

Tjänster för statsrådet Ledning och organisation Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi Belöningar och utmärkelser

Förvaltningsövergripande samarbete i statsrådet

Statsrådets kansli administrerar flera förvaltningsövergripande projekt och organ som samarbetar över sektors- och ministeriegränserna. Förvaltningsövergripande samarbete är en väsentlig del av kansliets arbete, som syftar till att främja regeringens politik och strategiska mål över ministeriegränserna.