Statsministerns upplysningar och regeringens svar på interpellationer

Statsministern kan ge riksdagen en upplysning i ett ärende som hör till statsrådets ansvarsområde. Upplysningen kan också ges av någon annan minister som statsministern förordnar. Om upplysningen förs en debatt vid plenum utan att några beslut fattas.

Riksdagsledamöterna kan framställa en interpellation till statsrådet eller till en minister, varefter regeringen svarar på interpellationen. Om det under debatten i riksdagen väcks förslag om misstroende mot statsrådet eller en minister, ska riksdagen efter behandlingen av interpellationen rösta om förtroende för statsrådet eller ministern.

Du kan beställa statsministerns upplysningar och regeringens svar på interpellationer till din egen e-post.

Visar 1 - 6 / 6